Utlysning för projekt inom kultur och social innovation | Region Värmland

Utlysning för projekt inom kultur och social innovation

[NYHET] EU-initiativet b.creative har öppnat en internationell tävling för unga konstnärer och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar som arbetar med social innovation. 

b.creative:s syfte är att skapa konvergens mellan konstnärliga-, kreativa- , tekniska-, vetenskapliga- och entreprenöriella näringar som verkar för att generera social och ekonomisk innovation.

b.creative finansieras av EU-kommissionen men organiseras av KEA som är en av Europas ledande konsult- och forskningscentrum gällande kultur och kreativa näringar.

Syftet med tävlingen är att stödja kulturprojekt som adresserar sociala frågor. Vinnarna får marknadsföring via Kreativa Europa, samt möjligheten att delta vid nästa b.creative-konferens i Shenzhen i Kina, resa och uppehälle till konferensen bekostas som en del av priset. Vinnarna blir även del av en internationell inkubatorverksamhet med professionell rådgivning och mentorskap.

Sista ansökningsdag är den 28 april.

Mer information om tävlingen finns på Kulturrådets hemsida.

Mer information om KEA finns här.

Mer information om b.creative hittar du här.