Robotar till undervisning | Region Värmland

Robotar till undervisning

[NYHET] Nu kan Värmlands alla lärare låna robotar att testa i sin undervisning. Målet är att ge alla skolor likvärdiga möjligheter att lära ut programmering. 

Intresset från lärare och elever för programmering har ökat kraftigt. Därför erbjuder nu Mediecenter Värmland utlån av robotar till pedagoger i hela Värmland. 

– Vi har fullt på de kurser i programmering av robotar som vi erbjuder. Men fler träffar är på gång, berättar Birgitta Larsson, medieassistent på Mediecenter.  

Under kursen får de deltagande pedagogerna pröva att programmera olika robotar, så att de till exempel kan gå på en bana utan att krocka.  

Robotarna är ett komplement till Mediecenters övriga utbud, som består av filmer, pedagogiska spel, talböcker, radio- och tv-program.  

– Vi har också en utställning med material för läsinlärning, som lärare kan komma hit och få en visning av så att de vet vad de kan beställa till sin skola från förlagen, säger Birgitta Larsson. 

Sofia Rinaldo och Pierre Sjöberg var två av de lärare som med hjälp av i-pad programmerade en liten robot att röra sig på ett visst sätt.

Sofia Rinaldo och Pierre Sjöberg var två av de lärare som med hjälp av i-pad programmerade en liten robot att röra sig på ett visst sätt.

Kontakt Mediecenter:

Telefon: 054 – 701 10 60

E-post: mcv@regionvarmland.se