Ny utgåva av "På gång inom EU" av SKL | Region Värmland

Ny utgåva av ”På gång inom EU” av SKL

[NYHET] Nu har SKL gett ut en ny utgåva av skriften ”På gång inom EU” för våren 2017. I skriften återfinns information om de senaste sakerna som hänt eller som kommer hända inom EU, som påverkar kommuner, landsting och regioner.

I numret beskrivs SKL:s åtta prioriterade frågor för 2017 mer ingående, bland annat om EU:s framtida sammanhållningspolitik. Innan januari 2018 ska EU-kommissionen lägga fram ett förslag till ny flerårig budget för EU och i utgåvan beskriver SKL arbetet och utmaningar inför detta. Under hösten 2017 väntas EU-kommissionen släppa den sjunde sammanhållningsrapporten där mer besked kring den framtida sammanhållningspolitiken väntas komma.

Under våren 2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Kommissionen har aviserat att pelaren föreslås innehålla både lagförslag och mjukare initiativ bland annat angående tillgången till de sociala trygghetssystemen, förutsättningar för att kunna kombinera arbets-och familjeliv samt implementeringen av arbetstidsdirektivet. SKL är positiva till initiativet och menar att det berör många av de områden där ett stort ansvar i Sverige ligger på lokal och regional nivå. Vidare anser SKL att den sociala pelaren bör ha en genomgående tydlig jämställdhetsprofil i alla målsättningar och principer. I ”På gång inom EU” kan du läsa mer om förslaget.

En del i utgåvan handlar även om digitalisering och e-förvaltning inom den digitala inre marknaden. Strategin för en digital inre marknad presenterades av kommissionen under 2015 under namnet ”Digital Single Market Strategy for Europe”. Kommissionen har nu aviserat att förverkligandet av strategin kommer stå högt på agendan under 2017. Under året kommer SKL bevaka och informera om vilka möjligheter och utmaningar implementeringen av strategin innebär för kommunernas och landstingens verksamheter.

I ”På gång inom EU” kan du läsa mer om EU-aktuella händelser under 2017 och SKL:s prioriterade områden. Utgåvan återfinns här (öppnas i nytt fönster).