Värmlands befolkning ökar | Region Värmland

Värmlands befolkning ökar

[PRESSMEDDELANDE] Under 2016 ökade Värmlands befolkning med 3 430 personer, och alla kommuner utom en hade positiva siffror. Det visar färsk statistik från SCB.

Det totala flyttnettot var avsevärt större under 2016, 3 632 personer, jämfört med 1 597 personer 2015. Det är framför allt det stora utrikes flyttnettot, 4 659 personer, som förklarar ökningen. 

Födelseunderskottet i Värmland var -267 personer under 2016. Det var inte lika negativt som under 2015 då födelseunderskottet var -445.

Även bland kommunerna har utvecklingen varit positiv. Karlstad ökade befolkningen med 953 personer. Kristinehamn hade näst störst ökning med 401 personer. Endast Kil hade en folkminskning på, och den var på -2 personer.

Läs mer om befolkningsutvecklingen på scb.se (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande, (S), tel 054- 701 10 11

Stina Höök, regionstyrelsens andre vice ordförande, (M), tel 054- 701 10 12

Linn Johansson, analytiker, tel 054-701 10 45