Introduktionskurs till Erasmus+ Aktiv Ungdom | Region Värmland

Introduktionskurs till Erasmus+ Aktiv Ungdom

[NYHET] Nätverket SALTO-YOUTH Resource Centers inom Erasmus+-programmet arrangerar en introduktionskurs till de som är nyfikna på Erasmus+-programmet och framförallt av internationella projekt inom ungdomsområdet.

Kursen ger deltagarna inblick i hur det är att arbeta med internationella ungdomsprojekt i syfte att motivera deltagarna till att använda Erasmus+ aktiv ungdom-programmet. Inom ramen för kursen erbjuds interkulturella utbyten, utforska de möjligheter till stöd som är tillgängligt för internationellt arbete inom ungdomsområdet inom Erasmus+ ungdom och få erfarenhet av hur internationellt deltagande kan gynna det lokala arbetet med ungdomar.

Introduktionskursen vänder sig till de som arbetar med ungdomar på lokal och regional nivå som ännu inte organiserat internationella ungdomsaktiviteter inom Erasmus+ ungdom och vill lära sig mer om programmet och dess möjligheter. Tre-dagarsprogrammet innehåller utbildningspass, aktiviteter och erfarenhetsutbyte med ungdomsledare från olika länder inom Europa.

Kursen anordnas den 16-20 maj i Tjeckien och är kostnadsfri då den finansieras av Erasmus+.

Deadline för ansökan är den 19 mars.

Läs mer här (öppnas i nytt fönster).