Turné för att spara energi | Region Värmland

Turné för att spara energi

[NYHET] Även till synes välskötta fastigheter kan slösa med energi. Men med enkla knep kan ägaren både spara pengar och höja värdet på byggnaderna. Därför deltar Region Värmland i turnén ”Minska onödan – öka värdet!” som startar nu.

Turnén stannar på sex platser i Värmland och syftet är att möta fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra nyckelpersoner inom fastighetsbranschen.

– Vi vill berätta om vilka möjligheter som finns och diskutera svårigheter. Vi kommer att gå ut till helt vanliga fastigheter och prata om vad som kan göras – både enkla och mer omfattande insatser, berättar Eva Lingwall, projektledare på Energikontor Värmland på Region Värmland.

Gemensam energijakt

Energikontor Värmland genomför turnén tillsammans med Fastighetsägarna, Föreningen Hållbart byggande i Värmland, de lokala energi- och klimatrådgivarna samt HSB. Syftet är att inspirera fastighetsägare till att göra energijakt i sina fastigheter.

– På det sättet kan de spara energi och pengar och dessutom öka värdet på sina fastigheter. Vi kommer också att berätta om vilka stöd och bidrag det finns. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser att delta, säger Mikael Laakso, projektledare på Energikontor Värmland.

Sex stopp

Turnén kommer att besöka Sunne, Hagfors, Kristinehamn, Åmål, Arvika och Karlstad under februari och mars. Målet är att nå mellan 150 och 200 fastighetsägare i Värmland på det här sättet och förhoppningen är att de ska bli inspirerade att börja eller fortsätta att aktivt arbeta med sina fastigheter ur ett långsiktigt energibesparande perspektiv.

– Det är första gången som vi genomför en sådan här turné så det är lite av ett test. Men vi hoppas på god respons, säger Eva Lingwall.

Läs mer om Energikontor Värmland

Med stöd av

Europeiska unionen (Europeiska regionala utvecklingsfonden) och energimyndigheten