Digitaliserade Värmlandsbiografer succé | Region Värmland

Digitaliserade Värmlandsbiografer succé

[NYHET] Digitaliseringen av de värmländska biograferna är en framgång – inte minst för de mindre kommunerna. Utanför Karlstad har besökssiffrorna ökat med 56 procent mellan åren 2010 och 2015.

Region Värmland har varit en av aktörerna när de värmländska biograferna digitaliserades och har därför gjort en kartläggning av vilka biografer som berördes och hur det gick. Kartläggningen talar sitt tydliga språk. Att gå från analog teknik till digital har lett till kraftigt ökade besökssiffror för biograferna utanför Karlstad. 2010 hade de här biograferna drygt 61 000 besök. 2015 hade den siffran ökat till nära 96 000, en ökning med 56 procent.

Ulf Nordström, kulturchef på Region Värmland, tror att siffrorna kommer att öka ytterligare eftersom den senaste moderniseringen nyss genomfördes.
– Det är den digitala distributionen av filmen som är förklaringen till framgången. När det förr gjordes ett begränsat antal fysiska kopior av en film dröjde det innan den gick upp på biograferna på mindre orter. Idag kan exempelvis en Star Wars-film ha premiär samtidigt i Stockholm och Storfors, säger han.

Sammanlagt har 26 biosalonger i Värmland digitaliserats sedan 2010, 17 av dem utanför Karlstad. För dessa salonger utanför Karlstad har olika stöd varit en viktig del av finansieringen. Till exempel har Region Värmland gått in med 1,1 miljoner kronor till 15 av dem.
– I mindre samhällen är biografen och biblioteket de få kulturinstitutioner som regelbundet har öppet. Biograferna är viktiga för de skapar ett lokalt utbud av nöje och kultur, säger Ulf Nordström.

Han fortsätter:
– En annan viktigt aspekt är tillgängligheten. Genom att digitalisera en biograf är det också enklare att göra utbudet tillgängligt för personer med syn- eller hörselnedsättning.

Ladda ner kartläggningen En satsning på mötesplatser – Digitaliseringen av värmländska biografer 2011-2016 (pdf, 1,1 MB)