Regionstyrelsen i korthet 170407 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 170407

[NYHET] Vid sitt möte den 7 april beslutade Regionstyrelsen bland annat att bevilja 4,9 miljoner till Stål & Verkstad för projektet Steg för innovation i värmländsk industri samt att Drivhuset får 2,5 miljoner för att matcha företag och studenter.

4,9 miljoner till projekt Steg för innovation i värmländsk industri

Vid sitt möte beviljade Regionstyrelsen 4 980 000 kr till Stål & Verkstad för projektet Steg för innovation i värmländsk industri för år 2017-2020.

Projektet syftar till att stärka konkurrenskraften i regionens stål- och verkstadsindustri, samt industrinära tjänsteföretag, genom att bidra till öka innovationsförmågan i små och medelstora företag.

Drivhuset får 2,5 miljoner för att matcha företag och studenter

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 2 550 000kr till Stiftelsen Drivhuset i Karlstad för projekt Matchen år 2017- 2020.

Syftet är att matcha små och medelstora företag med studenter i eftergymnasial utbildning, främst vid Karlstads universitet. Projektet syftar också till att få fler studenter och företagare att förstå och ta del av entreprenörskapet som erbjuds av Drivhuset. Då fler studenter, både värmlänningar och inflyttade, förväntas stanna kvar och etablera sig i Värmland, skall det leda till såväl befolkningstillväxt som fler arbetstillfällen och nya hållbara och innovativa företag i Värmland.

2,6 miljoner till projekt Genusakademi för små och medelstora företag

Regionstyrelsen beviljade 2 622 329 kr till Karlstads universitet för projekt Genusakademi för små och medelstora företag för år 2017-2020.

Det syftar till att utveckla och tillämpa kunskap om genus, organisatoriska förändringsprocesser, genusintegrering och normmedveten innovation för ökad innovationsförmåga, forsknings och utvecklingsintensitet och tillväxt hos regionens små – och medelstora företag. Projektet bedrivs inom Akademin för smart specialisering, som är ett samarbete om forskning mellan Karlstads universitet och Region Värmland samt en del av genomförandet av Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.