Region Värmland lyfter Norgerelationer i Almedalen | Region Värmland

Region Värmland lyfter Norgerelationer i Almedalen

[PRESSMEDDELANDE] Under årets Almedalsvecka i Visby gör Region Värmland en satsning för att lyfta frågan om det ömsesidiga beroendet mellan Sverige och Norge. 

Tiotusentals svenskar får hela eller delar av sin inkomst från arbete i Norge samtidigt som den norska arbetsmarknaden är beroende av den svenska arbetskraften. Norrmän åker över gränsen och handlar varor för miljarder och de är en av de viktigaste turistgrupperna i Sverige. Redan innan export och import läggs in i kalkylen handlar de ekonomiska relationerna mellan Norge och Sverige om enorma summor. Trots det lyfts sällan på nationell nivå hur stort utbytet mellan länderna är och vilka möjligheter som finns, något som påverkar beslut och kan ge konsekvenser för såväl gränsregioner som den nationella ekonomin. 

Under tre dagar kommer Region Värmland att tillsammans med andra aktörer arrangera 16 seminarier och två mingel. Temat är ”Norge – Sveriges viktigaste grannland”. Tre olika teman med beröring Sverige- Norge står särskilt i fokus; Infrastrukturens roll, att skapa möjligheter över lands- och EU-gränser samt Norges omställning från olja till grön ekonomi och dess synergieffekter för Sverige. 

Politiker och tjänstemän från Region Värmland såväl som deltagare från andra organisationer på området samt norska och svenska regioner medverkar. Totalt rör det sig om representanter från över 20 organisationer. 

– Vi ser det som en stor möjlighet att lyfta frågorna på nationell nivå genom att samla aktörer med kunskap om de gränsregionala frågorna och dess betydelse för ländernas utveckling samtidigt som tjänstemän och makthavare på nationell nivå redan finns på plats, säger Tomas Riste (S), regionråd. 

– Under tre dagar kommer vi att belysa hur viktigt det är att relationen mellan länderna får möjlighet att utvecklas. Vi kommer att lägga fokus på vilka möjligheter och utmaningar som finns med tyngdpunkt inom infrastruktur, näringsliv och bioekonomi. Områden som alla är viktiga för både Värmlands och Sveriges utveckling, säger Stina Höök, regionråd (M) 

I dagsläget finns nästan alla seminarium publicerade i det officiella programmet för Almedalsveckan och ett fullständigt schema för Region Värmlands arrangemang kommer att publiceras så snart alla seminarier är färdigplanerade. Preliminärt schema finns att läsa via länken nedan.

Program Norge – Sveriges viktigaste grannland_alla dagar

 

För mer information 

Bild på Tomas Riste (S)

Tomas Riste (S)

Ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 11

tomas.riste@regionvarmland.se

Bild på Stina Höök (M)

Stina Höök (M)

2:e vice ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 12

stina.hook@regionvarmland.se

Bild på Malin Wikner

Malin Wikner

Processledare

Kommunikationsstaben

Föräldraledig

054-701 10 77

072-232 74 29

malin.wikner@regionvarmland.se