Europe on the Move | Region Värmland

Europe on the Move

[NYHET] Den 31 maj presenterade EU-kommissionen initiativet ”Europe on the Move” som syftar till att modernisera europeisk transport-och mobilitetsystem för att öka dess konkurrenskraft, stärka dess sociala rättvishet och stadigt gå mot att eliminera skadliga utsläpp.

 Initiativet innehåller 8 lagstiftande förslag med fokus på att förbättra fungerandet av vägtransportmarknaden, genom att stärka anställningsvillkoren och de sociala villkoren för arbetare. Detta ska göras genom att exempelvis bekämpa olaglig arbetsutövning, minska företagens administrativa börda och tydliggöra befintliga regler när det gäller tillämpningen av nationella lagar om minimilöner. Vidare föreslås ett antal icke lagstiftande förslag som presenterar ett brett spektrum av EU:s policystödåtgärder utformade för att påskynda övergången till ett hållbart, digitalt och integrerat mobilitetssystem. De tre huvudsakliga utgångspunkterna i EU-kommissionens förslag sammanfattas i följande tre delar:

  • Socialt rättvis och konkurrenskraftig rörlighet
  • Ren och hållbar rörlighet
  • Sammankopplad rörlighet

EU-kommissionen menar att förslaget inte kommer att leda till ökade kostnader för förare då inga nuvarande avgifter kommer att öka och inga nya avgifter ska tilläggas. Förslaget kommer etablera principer som ska förhindra medlemsländer från att ta ut för höga avgifter från förare som använder vägarna.

Läs mer om förslaget här.

Läs kommissionens pressmeddelande här.