Region Värmland har antagit ett positionspapper angående COSME | Region Värmland

Region Värmland har antagit ett positionspapper angående COSME

[NYHET] Region Värmland har tillsammans med Region Östergötland, Region Örebro och Region Dalarna antagit ett positionspapper angående framtiden och utvecklingsmöjligheterna för Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (COSME).

Under den nuvarande programperioden har COSME-programmet utnyttjats väldigt lite i samtliga regioner. Positionspappret presenterar därför ett antal förslag på hur man gärna ser att programmet förändras inför nästa programperiod.

Positionspappret betonar framförallt kopplingen mellan COSME, smart specialisering och kluster. Smart specialisering har visat sig vara ett effektivt verktyg för ökad forskning och innovation, vilket bidrar till en högre konkurrenskraft på den regionala nivån. Regionerna menar att smart specialisering borde utvecklas ytterligare och att den smarta specialiseringens framgång är beroende av kopplingen mellan europeiska initiativ och andra befintliga verktyg så som COSME.

Regionerna uppmuntrar ytterligare insatser som är inriktade mot klusterinitiativ. Positionspappret argumenterar för att det vore bra att förse kluster med mer resurser för att delta i paneuropeiska investeringar och samarbetsprojekt som Vanguardinitiativet och de tematiska S3-plattformarna. För att förbättra COSMEs kommunicerbarhet och överförbarhet, föreslår regionerna bland annat introduktionen av en ”Kluster-pelare” till programmet.

Här kan du läsa positionspappret i sin helhet. (öppnas i nytt fönster)