EU-handslaget i Värmland | Region Värmland

EU-handslaget i Värmland

[NYHET] Den 7 november kommer EU-handslaget att äga rum i Värmland. Syftet med evenemanget är att öka kunskapen om EU i Värmland och Värmlands möjligheter att påverka beslut som tas på EU-nivå.

Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde arbetar bland annat med att stärka intresset, kunskapen och delaktigheten kring EU-relaterade frågor i Sverige. Därför har hon inrättat ett EU-handslag, där de delaktiga parterna åtar sig att jobba med att stärka engagemanget i Sverige gällande EU-frågor. Det arbete och uppgifter som ska utföras anpassas efter samtliga parters specifika utgångspunkter och behov. Tanken med handslaget är att det ska bidra till en ambitionshöjning i EU-relaterat arbete i kommuner och regioner.

Den 7 november kommer Ann Linde vara i Karlstad för att ta i hand med Region Värmland, Karlstads kommun, Storfors kommun och Karlstads universitet. I och med handslaget kommer också det Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) att anordna en kortare utbildning med syftet att förtydliga kopplingen mellan politik på lokal nivå och EU-nivå. Utbildningen kommer att utgå ifrån sakfrågor i kommunerna, landstinget och regionen och seminariet vänder sig mot politiker på lokal- och regional nivå samt till tjänstepersoner i kommunerna, landstinget och regionen.

Anmäl dig till EU-handslaget här. 

Här hittar du EU-handslagets program.