Kommissionen har presenterat arbetsprogrammet för Horisont 2020 | Region Värmland

Kommissionen har presenterat arbetsprogrammet för Horisont 2020

[NYHET] I det nya arbetsprogrammet för Horisont 2020 annonserar kommissionen hur de tänker spendera de återstående 30 miljarder euro för forskning och innovation under åren 2018–2020. Kommissionen kommer att fokusera på färre men mer kritiska områden som migration, säkerhet och klimat.  

Horisont 2020 kommer inrikta sig på att öka genombrotts- och marknadsskapande innovationer och kommissionen kommer i och med arbetsprogrammet lansera den första fasen av det europeiska innovationsrådet. De områden som kommer få finansiering genom Horisont 2020 är bland annat den cirkulära ekonomin och säkerhetsunionen som får 1 miljard euro vardera och migration får 200 miljoner euro. Det område som får den största budgeten är området för en koldioxidsnål och klimattålig framtid som totalt får 3,3 miljarder euro.

Horisont 2020 ska också stärka det internationella samarbetet inom forskning och innovation och 460 miljoner euro kommer att satsas på att stötta medlemsländer som ännu inte deltar i programmet för att uppnå deras fulla potential. Syftet är att hitta outnyttjade resurser, kunskaper och information. Dessutom kommer programmet att fortsätta att främja synergier med EU:s struktur- och investeringsfonder. I arbetsprogrammet introduceras också pilotprojektet med schablonbelopp, som ska förenkla finansieringen till projekt inom Horisont 2020.

Läs kommissionens pressmeddelande här.