Stad, land och framtidens mötesplatser | Region Värmland

Stad, land och framtidens mötesplatser

[NYHET] 2017 års upplaga av Kulturparlamentet hade “Ökad kulturell delaktighet” som tema. Konferensen, som lockade nära 200 deltagare, tog avstamp i skribenten Po Tidholms funderingar kring stad och land, urbanitet och landsbygd.

– Den urbana normen är stark och det finns en tydlig idé om vad storstäderna är till för, menade Po Tidholm. Däremot är landsbygden obegriplig för den urbana människan.

Han passade på att poängtera Värmlands starka kulturella identitet:
– Den kan vara en slags garant för att man gör rätt saker. Här finns absolut någonting att bygga på.

Barns och ungas kulturvanor

Emma Bergmark från Myndigheten för kulturanalys presenterade en färsk undersökning av kulturvanorna bland barn och unga. Hon konstaterade att kulturdeltagandet är högt, men sjunker ju äldre man blir.

Flickor är mer aktiva än pojkar på de flesta områden – särskilt dans – men pojkarna dominerar på områden som trä- och metallslöjd och tv- och datorspel.
– Intresset för kultur är stort bland barn och unga, men tid, tillgänglighet och kostnader kan vara hinder, konstaterade Emma Bergmark.

Konsten, kulturarvet och mötesplatser

Under eftermiddagens tre parallella seminarier diskuterades konsten och publiken, kulturarvets byggnader och rum och konsten att skapa mötesplatser där fler kan ta plats och känna sig delaktiga.

Under Kulturparlamentet fick också deltagarna möjlighet att komma med egna inspel om framtida mötesplatser. Synpunkterna fångades upp på kartonger som bildade en vägg av idéer.

Monirah Hashemi framförde sin internationellt uppmärksammade föreställning Sitaraha – Stjärnorna, innan konferensen avslutades med ett samtal mellan moderatorn Sofia Wretling och regionråden Tomas Riste och Stina Höök om kultur, delaktighet, landsbygd och framtidens kultur.

Ladda ner

På kulturanalys.se hittar du rapporten om Barns och ungas kulturaktiviteter