Kommissionens utbildningsöversikt för 2017 har publicerats | Region Värmland

Kommissionens utbildningsöversikt för 2017 har publicerats

[NYHET] EU-kommissionens utbildningsöversikt visar att de nationella utbildningssystemen blir allt mer inkluderande och effektiva. Rapporten bekräftar också att elevernas utbildningsnivå i hög grad beror på deras socioekonomiska bakgrund.

En del av kommissionens arbete är att stötta medlemsländer och se till att deras utbildningssystem skapar en bra undervisning. Utbildningsöversikten spelar därmed en viktig roll i detta arbete. Den senaste upplagan visar att medlemsländerna sammantaget utvecklas mot de EU-mål som satts upp gällande en reformering och modernisering av utbildningssystemen. Men ytterligare insatser behövs för att uppnå jämlikhet i utbildningen. I översikten fastslås att utbildningsnivån spelar en stor roll för det sociala utfallet. Det är tre gånger så troligt att människor med enbart en grundläggande utbildning lever i fattigdom än de med en högskoleutbildning. Endast 44 procent av ungdomar i åldern 18–24 år som slutat skolan före gymnasiet var anställda under 2016. Samtidigt kan den socioekonomiska statusen avgöra hur väl eleverna gör ifrån sig. 33 procent av elever med de mest missgynnade socioekonomiska bakgrunderna är lågpresterande, jämfört med endast 7,6 procent av deras mest priviligierade studiekamrater.

Ett av EU:s mål för 2020 är att minska andelen 15åriga elever som underpresterar i grundläggande läskunskap, matematik och naturvetenskap till 15 procent. Men som helhet rör sig EU längre bort från detta mål, speciellt inom naturvetenskapen där antalet underpresterande ökade från 16 procent under 2012 till 20,6 procent 2015.

Läs kommissionens pressmeddelande här.

Här hittar du utbildningsöversikten i sin helhet.