Framgångsrika Tillväxtmotorn vann prestigefyllt pris | Region Värmland

Framgångsrika Tillväxtmotorn vann prestigefyllt pris

[NYHET] Tillväxtmotorn är en värmländsk metod för att få små och medelstora företag att öka lönsamheten och växa. Den har varit så framgångsrik att den nu har fått ett prestigefyllt pris i konkurrens med tävlande från 32 länder.
– I snitt har bolagen ökat sin lönsamhet med 272 procent under två år, säger projektledaren Anette Rhudin.

Prisen, som heter European Enterprise Promotion Awards, delades ut under en ceremoni i Tallinn på torsdagskvällen i samband med EU:s näringslivsdagar. Tillväxtmotorn kom på förstaplats i kategorin Investing in entrepreneurial skills. Region Värmland har stött projektet med ekonomiska medel under de tre år det har pågått.

– Det här priset är ett bevis på att vi är på rätt spår i Värmland när det gäller att hjälpa små och medelstora företag att öka lönsamheten och växa. Och det är absolut nödvändigt för framtiden, säger Tomas Riste, regionråd på Region Värmland.

Regionrådet Stina Höök lyfter särskilt landsbygdsperspektivet.

– Ska vi får tillväxt i hela Värmland måste de här företagen få chansen att utvecklas. Växer de små och medelstora företagen köper de mer varor och tjänster lokalt, de betalar mer skatt och hela samhället utvecklas, säger hon.

Projektledaren Anette Rhudin understryker att detta är ett pris till de värmländska entreprenörer som deltog i försöket – både de företag som ingick och de personer som ställde upp som olika former av rådgivare.

Grunden för Tillväxtmotorn är insikten att för företag med upp till 50 anställda saknas stöd och hjälp för att kunna utvecklas. För ensamföretagare finns mentorer och för större företag finns stöd till ett aktivt styrelsearbete. Mellan dessa finns en lucka i stödsystemet – men potentialen är enorm.

Tillväxtmotorn erbjöd 20 sådana företag en grupp med fyra olika kompetenser: process, kund, ekonomi och utveckling. Och det skulle alltid vara jämn könsfördelning på dessa personer. Tillsammans med ägaren gick de igenom företaget och identifierade sådant som är lönsamt och hjälpte till att skala bort sådant som var olönsamt.

– I snitt har bolagen ökat sin lönsamhet med 272 procent under två år, och under första året ökade deras skatteinbetalningar med 8,4 miljoner kronor. Hela samhället tjänar på det här, säger Anette Rhudin.

Projektet går in i sin slutfas nu men det finns långt framskridna planer på en fortsättning, kanske på nationell nivå. Och Anette Rhudin berättar att hon redan har mött intresse för metoden i andra länder, till exempel Spanien och Italien.