Ny omgång av utbildning till skolambassadörer för EU | Region Värmland

Ny omgång av utbildning till skolambassadörer för EU

[NYHET] Det har öppnats en ny omgång för utbildning till skolambassadör för EU-frågor. Utbildningen vänder sig till lärare och ska bidra till en utveckling av EU-relaterad utbildning och uppmärksamma frågor om EU och Europa i svenska skolor.

Det är Universitet- och högskolerådet tillsammans med den svenska regeringen, Europaparlamentet och EU-kommissionen som organiserar utbildningen som äger rum under 2018. Utbildningen av skolambassadörer är till för lärare i gymnasieskolor och för högstadielärare.
 
Syftet med utbildningen är att de deltagande lärarna ska uppmuntra och stötta sina kollegor angående undervisning om den Europeiska unionen. Utbildningen är huvudsakligen tänkt att vara för lärare inom samhällsvetenskap och för skolor som ännu inte har en skolambassadör för EU. Ambassadörsutbildningen innehåller bland annat undervisning om europeiska projekt och samarbeten inom Erasmus+, samt en mer allmän EU-kunskap. För de lärare som deltar i utbildningen ingår en resa till Bryssel där deltagarna får lära sig mer om EU:s institutioner.
 
Sista anmälningsdag till utbildningen är den 15 januari 2018.

Läs mer och anmäl dig här.