Ny rådgivningstjänst ska hjälpa städer att planera sina investeringar | Region Värmland

Ny rådgivningstjänst ska hjälpa städer att planera sina investeringar

[NYHET] EU-kommissionen och den Europeiska investeringsbanken har presenterat en ny rådgivningstjänst, URBIS. Tjänsten ska hjälpa städer att planera investeringar som stöttar deras stadsutveckling samt göra det enklare att få tillgång till finansiering.

Städer möter ofta utmaningar när det handlar om tillgång till finansiering av projekt. Lokala projekt kan anses vara för riskfulla eller för små för marknaden. Urban Investment Support, eller URBIS, ska hjälpa städer att möta dessa utmaningar. Tjänsten ska bidra med att förbättra städers investeringsstrategier genom att ge skräddarsydda råd om strategiska planeringar, prioriteringar samt hur det är möjligt att optimera investeringsprogram och projekt.

URBIS består av experter från den Europeiska investeringsbanken och experter från JASPERS, en oberoende grupp specialiserade på förberedelser av kvalitativa EU-projekt. Experterna kan bland annat förklara hur EU-medel kan kombineras med finansiering från lokala och nationella utvecklingsbanker. URBIS kartlägger finansieringsmöjligheter i fonder som den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) och sammanhållningsfonderna. URBIS vänder sig till städer i alla storlekar, och tjänsten erbjuder också stöd i förberedelserna av investeringsplattformar och verktyg som kan kombinera olika typer av finansieringar. URBIS kan också vara med och utveckla finansieringsstrategier som ska minska kommuners skuldbördor och stödja kommunala företag att få tillgång till finansiering.

Läs kommissionens pressmeddelande.

Läs mer om URBIS här.