1100 gymnasieelever till föreläsning om samtycke och sexuella trakasserier | Region Värmland

1100 gymnasieelever till föreläsning om samtycke och sexuella trakasserier

[PRESSMEDDELANDE] Region Värmland och Karlstads kommun har bjudit in alla gymnasieklasser i Värmland till en föreläsning på temat jämställdhet, normer, könsroller, samtycke och sexuella trakasserier. Föreläsningen blev fullsatt på bara några dagar.

Föreläsningen anordnas 7 februari i samband med att Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet 2018 kommer till Karlstad CCC. Region Värmland och Karlstads kommun är värdar för konferensen.

Föreläsningen blev fullsatt direkt. På bara fyra dagar hade drygt 1100 elever, lärare och elevhälsopersonal runt om i Värmland anmält sig. Många skolor hann dock inte anmäla sig innan det blev fullsatt. Därför undersöks nu möjligheten att anordna fler föreläsningstillfällen.

– Intresset har varit enormt. Det är tydligt att det finns ett stort behov av att prata om de här frågorna. Det är bra och viktigt att skolorna i regionen är engagerade. För oss är det samtidigt viktigt att alla som vill ska få möjligheten att delta, säger Tomas Riste (S), regionstyrelsens ordförande.

Stina Höök (M), 2:e vice ordförande kopplar intresset till den dagsaktuella debatten.

– Den senaste tidens debatt har visat på stora jämställdhetsproblem som spänner över hela samhället. Därför tycker vi att det är ett bra tillfälle att även engagera ungdomarna när Sveriges största jämställdhetskonferens kommer till Värmland och Karlstad, säger hon.

Föreläsningen anordnas av jämlikhetsstiftelsen Make Equal på uppdrag av Region Värmland och Karlstads kommun och kommer behandla frågor som: Vad är normer? Hur skapas könsroller och hur påverkar de oss? Hur kan vi på ett normkreativt sätt upplösa begränsande normer? Och hur kan vi motverka sexuellt våld och skapa en samtyckeskultur?

Den ansvariga klassläraren måste delta vid föreläsningen och det är också ett krav att elevhälsan är inkopplad. Den ansvariga läraren får ett metodmaterial för att fortsätta arbetet i klassrummet.

– Vi tror att den här aktiviteten är en bra ingång för att börja prata om frågorna i skolan. Men kontinuitet är viktigt. Det här är frågor som måste diskuteras återkommande under lång tid. Och där har skolan ett stort ansvar. Vi hoppas på det här sättet hjälpa till att starta diskussionen, avslutar Daniel Berghel (M), ordförande i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd.

Kontakt

Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande, 054-701 10 11
Stina Höök, 2:e vice ordförande, 054-701 10 12

Gunilla Evers, delprojektledare, Jämställd regional tillväxt, 070 618 77 57