EU-kommissionen ger skräddarsytt stöd till Värmland | Region Värmland

EU-kommissionen ger skräddarsytt stöd till Värmland

[NYHET] Igår presenterade EU-kommissionen vilka regioner som får skräddarsytt stöd från experter för att stärka utvecklingen av hållbara och utsläppssnåla ekonomier. En av de fem regionerna som valts ut är Norra Mellansverige, som består av Värmland, Dalarna och Gävleborg. 

Satsningen syftar till att identifiera möjligheter genom innovation, digitalisering och att utveckla de kunskaper som behövs för framtiden.

Efter en intresseanmälan som lämnades in gemensamt av Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg valdes Norra Mellansverige* att bli en av fem regioner i Europa för denna pilotsatsning.

Kommissionären Corina Cretu med ansvar för regionalpolitik motiverar valet av de fem pilotregionerna med att de visar en vilja att globalisera sina ekonomier, bli ledande inom innovation och att bidra till kampen mot klimatförändringarna.

Kommissionen kommer att stödja regionerna med syfte att förbättra regionernas möjligheter att uppnå ekonomisk utveckling och regional tillväxt baserat på deras smarta specialiseringsstrategier.

Det är första gången EU-kommissionen provar det här arbetssättet. Genom pilotsatsningen kommer skräddarsytt stöd erbjudas till regionerna från experter från flera av kommissionens direktorat samt från OECD. Experterna kommer att hjälpa regionerna att forma strategier för ekonomisk omvandling, identifiera möjligheter för interregionala samarbeten och att utbyta goda erfarenheter.

Kommissionen har avsatt 200 000 euro från den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF) till Norra Mellansverige som ska täcka kostnaderna för experthjälpen. Ytterligare 300 000 euro kommer vara tillgänglig för regionen för att stödja implementeringen av den regionala strategin för ekonomisk omvandling.

Utöver Norra Mellansverige får fyra andra regioner från Frankrike, Italien, Tyskland och Belgien stöd från kommissionen.

I början av januari 2018 startar satsningen som pågår under hela året genom att ledande företrädare för Norra Mellansverige träffar kommissionären Corina Cretu i Bryssel.

Läs kommissionens pressmeddelande här.

* Norra Mellansverige består av Värmlands, Dalarna och Gävleborgs län. De utgör tillsammans en sk NUTS II-region och delar därmed ett program för regional utveckling med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden.