Ny studie om makroregionala strategier | Region Värmland

Ny studie om makroregionala strategier

[NYHET] Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, har presenterat en ny studie om makroregionala strategier och deras kopplingar till sammanhållningspolitiken. 

En makroregion grundas i en geopolitisk indelning som omfattar flera traditionellt eller politiskt liknande regioner. Den nya studien beskriver bland annat makroregionernas viktigaste egenskaper genom en rad ekonomiska, konkurrens- och integrationsindikatorer. Rapporten granskar bland annat de makroregionala strategiernas resultat och effekter, samt redogör för vad som krävs för att göra strategierna ännu mer effektiva. Studien kartlägger också den potential som makroregioner har för att bidra till den framtida sammanhållningspolitiken.

Studien består av fem dokument: en generell rapport som omfattar de viktigaste resultaten av studien och en bilaga per strategi som sammanställer data och resultat från varje makroregion. Sverige är en del av Östersjöregionen som kännetecknas av en relativt hög makroregional integration och en heterogen konkurrenskraft. Implementeringen av policys är i allmänhet effektiv, men det finns stora skillnader inom regionen mellan äldre och nyare EU-länder rörande kvalitén av offentliga institutioner och ansvarsskyldighet.

Samtliga mål i Östersjöregionens strategi bedöms relevanta och arbetet genom strategin har lett till en ökad dialog och samarbeten inom regionen. Strategins aktiviteter stöds främst av finansiering via Interreg Östersjöregionen och de olika gränsöverskridande programmen i regionen.

Läs den generella rapporten här.

Här kan du läsa rapporten om EU-strategin för Östersjöregionen.