Regionstyrelsen i korthet 171215 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 171215

[NYHET] Vid sitt möte 15 juni beslutade Regionstyrelsen bland annat om ett förslag för den framtida organiseringen av kollektivtrafiken i Värmland och en avsiktsförklaring angående att arbeta för att den värmländska finnskogen ska klassas som världsarv.

Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ett förslag till överenskommelse mellan länets 16 kommuner och landstinget angående organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland. Enligt förslaget ska den regionkommun som bildas 1 januari 2019 bli ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och därmed kollektivtrafikmyndighet i Värmland. För att finansiera den här förändringen ska det genomföras en skatteväxling där en femårig mellankommunal utjämning sker under fem år.
Förslaget sänds nu till kommunerna och landstinget. För att förslaget ska gå igenom krävs att samtliga fullmäktigen fattar samma beslut i frågan. Detta ska ha skett senast 30 mars 2018.

Medel till projekt för fler kvinnor i styrelser

Regionstyrelsen beslutade att ge projektet Styrelsekraft för unga digitala kvinnor i ledande position 390 000 kronor i bidrag. Projektet går ut på att öka andelen kvinnor i värmländska styrelsen, vilket också är ett av målen i Värmlandsstrategin, och riktar sig enbart till kvinnor, helt unga, i ledande befattning. Projektet drivs av Almi Företagspartner.

Beslut om att avslå ansökan om medel till projektet Ett inkluderande Värmland

Regionstyrelsen beslutade att avslå en ansökan från Igitego Förening om medel till projektet Ett inkluderande Värmland med motiveringen att den inte hade kunnat visa på tillräckligt stor medfinansiering och förankring i Värmlands kommuner. Föreningen hade sökt strax under sex miljoner kronor till projektet som syftar till att medverka till en hållbar integration i Värmland genom att stärka individens väg in i arbete.

Avsiktsförklaring angående Världsarv Finnskogen

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom en avsiktsförklaring om att verka för att den värmländska finnskogen ska föras upp på Unescos världsarvslista. I avsiktsförklaringen står det bland annat ”Vi anser att kulturmiljöerna i den värmländska finnskogen besitter exceptionellt höga universella kulturhistoriska värden.” Avsiktsförklaringen i sig innebär inga ekonomiska förpliktelser.