En ny mångmiljardmarknad  | Region Värmland

En ny mångmiljardmarknad 

[NYHET] Allt vi kan göra med olja kan vi göra med skogen, och det är en nödvändig omställning. Det handlar om nya material, produkter, teknik, drivmedel och tjänster.

En ny industriell mångmiljardmarknad med extrem affärsbredd öppnar sig. För att få fart på omställningen inleds nu ett samarbete mellan Värmland och flera andra svenska och norska skogsregioner.

Förutom Region Värmland ingår Region Dalarna tillsammans med fylkeskommunerna Akershus, Hedmark, Oppland och Østfold med stöd av Paper Province och europeiska utvecklingsfonden Interreg Sverige-Norge. Målet är att utveckla en bioekonomi baserad på skogen.

Linda Janliden Resare är projektledare för den svenska delen av projektet och anställd på Region Värmland. Hon konstaterar att skogen är framtiden i de här regionerna.

– Idag har vi mer skog än någonsin tidigare och den växer snabbare än vi avverkar den. Skoglig bioekonomi bygger på att vi bättre tar till vara varenda del av trädet, enda ner på molekylnivå, säger hon.  

Monika Svanberg är hennes norska motsvarighet och hon lyfter att det finns både resurser och kunnande i regionerna.

– I vår del av Skandinavien finns stora produktions- och teknikföretag med kopplingar till både olje- och skogsindustrin, banbrytande forskning, unika testanläggningar, lång erfarenhet och bred kunskap i produktionsteknik, maskin- och anläggningsbyggande, säger hon.

Det är kunskap och resurser som små- och medelstora företag med gröna innovationer nu ska få tillgång till. Företag inom allt från skogsbruk, sågverk, transporter, bygg och träteknik, till livsmedel, kemiska produkter, drivmedel och förpackningar. Projektet ska även påverka den offentliga och privata marknaden att i högre utsträckning prioritera inköp av produkter baserade på skoglig bioekonomi. 

Målet är en snabbare kommersialisering av idéer och industriell tillväxt som skapar arbetstillfällen.

– Bioekonomins betydelse både för klimatet och utvecklingen av näringslivet kan inte överskattas. Det är en mångmiljardmarknad som nu öppnar sig när fossila råvaror fasas ut och ersätts med biologiska och skogen spelar en avgörande roll, säger Linda Janliden Resare.

Monika Svanberg fyller i:

– Förutom att med minskad miljöpåverkan bygga höghus med ny träteknik, kan vi idag ersätta det mesta som görs med oljan som råvara. Vi kan producera kemikalier till industrin, textilier för olika typer av kläder, biokomposit som ersätter dagens plastmaterial, förpackningar för livsmedel och drycker. Men även drivmedel som biodiesel och flygbränsle. Ja, till och med mat som exempelvis nudlar. 

 

The Bioeconomy Region

The Bioeconomy Region är ett Interreg-projekt som finansieras av regionerna Värmland och Dalarna, plus Säffle kommun i Sverige, fylkeskommunerna Akershus, Hedmark, Oppland och Østfold i Norge, i samarbete med Paper Province och europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg Sverige-Norge. 

Projektet ska underlätta för små- och medelstora företag att snabba på processen från innovation till industriell transformation. Projektet ska även stimulera företagens tillväxt genom att öka marknaden – både nationellt och internationellt.

INSATSOMRÅDE: Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE: Region Värmland
NORSK PROJEKTÄGARE: Akershus fylkeskommun
EU-STÖD: 1 239 563 €
STATLIGA IR-MEDEL: 680 000 € (5 440 000 NOK)
TOTALBUDGET: 4 424 877 €
PROJEKTTID: 15 maj 2017 – 15 maj 2020

PROJEKTPARTNERS: Aspervall Instrument, Bäckebrons Sågverk, CS Produktion, Den norske emballasjeforening, Gausdal Bruvoll SA, i4plastics, Innovasjonssenter, Campus Ås AS, Karlstads Energi, Kjeller Innovasjon AS, Mangor Næringshage AS, Moelven Edanesågen, Moelven Notnäs, Norges Skogeierforbund, Nyqvist Skog, OREEC, Pan Innovasjon AS, Projektengagemang, PROPIA, Timmer Logistik Väst, Trebruk AS, Termowood AS, Tretorget AS, Vitenparken Campus Ås, VVDS Öbergs

FORSKNINGSPARTNERS: NMBU, NTNU Gjøvik, NIFU, NIBIO, SINTEF, Karlstad Universitet, Østfoldforskning AS

Bild på Linda Janliden-Resare

Linda Janliden-Resare

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

The Bioeconomy Region

054-701 10 92

linda.janliden.resare@regionvarmland.se