Värmland är nu medlem i Vanguard Initiative | Region Värmland

Värmland är nu medlem i Vanguard Initiative

[NYHET] Region Värmland blev den 14 november medlemmar i nätverket the Vanguard Initiative. Vanguard är ett nätverk som samarbetar genom smart specialisering.

Vanguardinitiativet grundades 2013 och är ett transregionalt samarbete med målet att stärka och främja konkurrenskraften och den industriella kapaciteten i Europa. Från Sverige är Värmland, Skåne, Dalarna, Gävleborg och Örebro medlemmar i nätverket.

Vanguardinitiativet grundar sig på, och utvecklar internationella samarbeten för att stödja kluster och regionala ekosystem genom att fokusera på smarta specialisering-strategier inom prioriterade områden för förnyande och framväxande industrier.

I dagsläget består Vanguard av 33 regioner och organiserar arbetet utifrån 5 tematiska piloter: effektiv och hållbar tillverkning, 3D-printing, nya nano-produkter, energi och bioekonomi. Varje pilot är sedan indelade i diverse demonstrationsprojekt. Sedan tidigare har värmländska Paper Province varit delaktiga i pilotprojektet om bioekonomi.  

Läs mer på Vanguards hemsida.