Kick-off för grönt samarbete | Region Värmland

Kick-off för grönt samarbete

[NYHET] Fossilfritt bränsle, nya innovativa sätt att använda träresurser och nya sätt att se på finansiering – det var bara några av ämnena när projektet The Bioeconomy Region hade kick-off. Och för att lyckas krävs det samarbete över organisatoriska gränser och landsgränser, förklarade dagens moderator Maria Hollander.

Nära 100 personer hade samlats i Vitenparken på Campus Ås i Akershus fylke för att inspirera och inspireras vid starten av Interreg-projektet The Bioeconomy Region i mitten av december. Det är ett projekt som syftar till att öka regionens konkurrenskraft och ge tillväxt och nya marknader för små och medelstora företag som bidrar till ökad användning av skogsbaserade resurser.

Dagen modererades av Maria Hollander, VD på Paper Province, och var full av spännande föreläsningar, professionella diskussioner, paneldebatter och mingel. På scenen fanns inslag från norska politiker, personer från industrin, entreprenörer och representanter från testanläggningar och forskning.

I form av workshops engagerades deltagarna i de olika områdena: innovation, finansiering och tillväxt. Diskussionerna avslutades med paneldebatter där deltagarna sammanfattade utmaningar, problem och kritiska framgångsfaktorer för utvecklingen av skogsbaserad bioekonomi och projektets framgång.

Dagen genererade många gemensamma insikter och alla var överens om att arbetet måste göras tillsammans över gränserna.

Monika Svanberg, projektledare i Norge och Linda Janliden Resare, projektledare i Sverige förklarade fördelarna med det gränsöverskridande projektområdet:  

­– Tillsammans har Värmland, Dalarna, Akershus, Østfold, Hedmark och Oppland stora möjligheter att genomföra en så omfattande omställning som en biobaserad ekonomi innebär. Här finns forskning, testanläggningar, industriell kompetens och affärsmannaskap.

– För att uppnå en snabbare övergång till bioekonomin måste vi arbeta tillsammans över hela värdekedjan. Över både organisatoriska gränser och landgränser. Tvärvetenskapligt samarbete kan ge nya ekonomiska affärsmöjligheter för vår region, sammanfattade Maria Hollander dagen.