Stöd till energieffektiviseringar förlängs | Region Värmland

Stöd till energieffektiviseringar förlängs

[NYHET] Under två år har Energikontor Värmland, som ligger under Region Värmland, arbetat med att stödja små och medelstora företag med energieffektivisering. Nu är det klart att det nationella projektet Regionala noder förlängs med tre år.

Det EU-stödda projektet drivs av Energimyndigheten som samarbetar Sveriges 15 energikontor. Målet är att få företagen att arbeta på ett systematisk och strukturerat sätt med sin energianvändning, där energifrågorna får en större plats i den dagliga verksamheten. Metoden är att minska de hinder företagen upplever för att energieffektivisera, genom att stödja företagen och visa på vinsterna med att jobba med sin energianvändning.

Energikontorens roll är att ge stöd och information till små och medelstora företag om hur de söker stöd för att genomföra en energikartläggning. En sådan är ett första steg för företagen att få koll på sin energianvändning och få förslag på energieffektiviserande åtgärder. Energikontor Värmland har delat in sitt arbete i tre delar:

  • Identifiera företag som kan vara aktuella för stöd.
  • Erbjuda dem hjälp att göra ansökningarna om stöd för energieffektiviseringar.
  • Stödja de konsulter som sedan arbetar åt företagen med att genomföra energikartläggningen.

Energikontor Värmland kommer under de kommande tre åren lägga mer fokus på företagsbesök. Det kommer också utveckla samarbetet med Länsstyrelsen Värmland som arbetar med liknande frågor.