Vårens upplaga av På gång inom EU har publicerats | Region Värmland

Vårens upplaga av På gång inom EU har publicerats

[NYHET] Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utkommit med vårens upplaga av ”På gång inom EU”. I den nya upplagan skriver SKL om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner.

Likt de tidigare upplagorna inleder rapporten med att presentera SKL:s prioriterade frågor för halvåret som kommer. Frågorna berör områden som exempelvis sociala frågor, vård och omsorg samt sammanhållningspolitiken och EU:s långtidsbudget efter 2020.

EU:s framtid är en central utgångspunkt för SKL:s arbete under våren, och flera av de prioriterade frågorna berörs av hur utvecklingen ser ut. EU:s långtidsbudget förväntas presenteras i maj. I och med Storbritanniens val att lämna unionen behöver EU ytterligare finansiering för att bibehålla de ambitioner som unionen har, detta genom exempelvis höjda medlemsavgifter. SKL:s ståndpunkt gällande långtidsbudgeten är att den bör fokusera på att främja tillväxt och utveckling samt utjämna skillnader mellan regionerna i EU. Som en följd av långtidsbudgeten kommer EU-kommissionen föreslå förordningar som reglerar sammanhållningspolitiken. Enligt SKL står mycket på spel eftersom att sammanhållningspolitiken har en central del av det regionala utvecklingsarbetet och är en naturlig koppling mellan lokal/regional-nivå och EU-nivå.

I den nya upplagan presenteras också andra viktiga frågor för Sveriges kommuner, regioner och landsting. Bland annat dricksvattendirektivet, den europeiska migrationspolitiken samt hur EU anpassar sitt klimatarbete för att följa Parisavtalet.

Läs hela rapporten här.