För samtidskonsten i Värmland | Region Värmland

För samtidskonsten i Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Sedan oktober har Region Värmland ett nytt utvecklingsområde inom bild och form. Projektledaren har nu dragit igång arbetet, som går ut på att stärka bild- och formkonstnärernas möjligheter att utöva sitt yrke.

– Fokus i det treåriga projektet ”Plattform för samtida konstuttryck” ligger på samtidskonst. Det övergripande målet är att stärka bild- och formområdet i Värmland, säger regionråd Tomas Riste (s).

Projektet ska till exempel genom att erbjuda vidareutbildning och bidra till ökad samverkan och utökade nätverk för utövande konstnärer. Det kommer också arbeta för ökad kännedom hos tjänstepersoner om konstnärernas kunskap och villkor.

Ett liknande utvecklingsarbete sker sedan tidigare på Region Värmland inom områdena dans, film och slöjd, i de verksamheter som tidigare hette Dans i Värmland, Film i Värmland och Slöjd i Värmland, men som idag är en gemensam avdelning för kulturutveckling.

Marita Axelsson är den som leder projektet, och det är hon som kommer att utforma arbetet utifrån projektets uppdrag.

– Vi kan till exempel vara en resurs i samarbetsprojekt med fokus på barn och unga, för att stärka det konstpedagogiska arbetet i länet. Och under projektets första år kommer vi att ta initiativ till att skapa nya konstnärliga residens i Värmland, berättar projektledaren Marita Axelsson.

Hon har tidigare arbetat på Konstfrämjandet Bergslagen men har nu flyttat till Värmland, och de första månaderna på projektet har hon ägnat åt resa runt i länet för att knyta kontakter och fördjupa sina kunskaper.

– Hittills har jag besökt tio av länets kommuner och träffat tjänstepersoner och konstnärer. Jag har också besökt många olika verksamheter med inriktning på bild och form, som konsthallar och föreningar, utställningslokaler, gallerier, muséer och konstrundor. Det har varit ett väldigt fint och positivt mottagande av projektet och mig här i Värmland, så det ska bli jättekul att fortsätta arbetet, säger Marita Axelsson.

Kontakt

Bild på Marita Axelsson

Marita Axelsson

Projektledare

Avdelningen för kulturutveckling

Samtida konstuttryck

054-701 10 72

marita.axelsson@regionvarmland.se

Ladda ner

Högupplösta bilder av Tomas Riste

Högupplöst bild av Marita Axelsson (.jpg, 10 MB)