Idrottens egen Schyst | Region Värmland

Idrottens egen Schyst

[NYHET] Under ett år har Region Värmland och Värmlandsidrotten tillsammans arbetat fram en handbok som ska få fler att trivas, känna sig välkomna och inkluderade inom värmländsk föreningsidrott. Nu lanseras Schyst idrott.

Schyst idrott är framtagen av Region Värmland och Värmlandsidrotten. Dessutom har cirka 100 aktiva och ledare från ett 30-tal värmländska idrottsföreningar bidragit genom workshops. Handboken ska nu användas som ett verktyg av Värmlandsidrotten för att utveckla och inspirera värmländska idrottsföreningar.

– Ökad jämställdhet och inkludering hör till idrottens största utmaningar. Vi vill ha en värmländsk idrottsrörelse där alla känner sig välkomna och då måste vi fortsätta att jobba hårt mot machokulturer och gamla normer. Schyst Idrott blir till hjälp i det arbetet och vi ser fram emot att sprida handboken i alla våra föreningar, säger Kicki Johansson, ordförande i Värmlandsidrotten.

Schyst idrott handlar om hur ord- och bildval påverkar uppfattningen om och kulturen i en idrottsförening, bra ledarskap, hur domare ska bemötas, trygg miljö i omklädningsrummet, tips kring sociala medier och mycket annat. Handboken bygger på Region Värmlands Schyst! – en guide för jämlik kommunikation, som distribuerats i drygt 25 000 exemplar över hela landet.

– Schyst som koncept går att överföra även på andra områden och eftersom idrotten har en stor och viktig roll i samhället var ett samarbete med Värmlandsidrotten naturligt. En schyst och inkluderande idrottsrörelse gynnar väldigt många värmlänningar, säger regionrådet Tomas Riste.

Många barn och unga är eller har någon gång varit med i en idrottsförening. Förutom att vara aktiva och ha kul lär de sig också om normer, värderingar och samarbete. Viktiga kunskaper som de tar med sig hem, till skolan och vidare ut i livet. 

– Idrotten har positiva effekter, både för individ och samhälle. Därför är det viktigt att alla känner sig välkomna och inkluderade. I förlängningen handlar det inte bara om idrotten utan hela Värmlands utveckling, avslutar regionrådet Stina Höök. 

Vill du veta mer?

Läs, beställ och inspireras av Schyst idrott på schyst.se (öppnas i nytt fönster).