Bättre utnyttjande av EU-fonder gällande integration av migranter | Region Värmland

Bättre utnyttjande av EU-fonder gällande integration av migranter

[NYHET] EU- kommissionen presenterar verktygslåda för bättre utnyttjande av EU-fonder gällande integration av migranter.

Tisdag 24 januari lade Kommissionen fram en verktygslåda för regionala och nationella myndigheter kring hur de kan designa strategier och projekt för att bättre integrera migranter. Bakgrunden till verktygslådan är att det runt omkring I Europa finns växande socioekonomiska gap mellan personer med migrantbakgrund och det övriga samhället. Samhällen går därigenom miste om mycket potential och resurser som finns i de marginaliserade grupperna.

Ansvaret för integration ligger främst hos medlemsstaterna. År 2016 fastställdes det dock, i EU:s handlingsplan för integration, åtgärder för att ge incitament och stöd i medlemsstaternas arbete för integration av tredjelandsmedborgare. Det sker bl.a. genom att EU kan bistå med ekonomiska medel för att främja social och ekonomisk sammanhållning mellan länderna. EU har även tidigare satt upp verktyg som tredjelandsmedborgare kan använda sig av för att visa upp sina meriter på ett sätt som är lättförståeligt för arbetsgivare samt utbildningar och organisationer som arbetar med migranter.

Den nya verktygslådan som publicerades 24 januari har fem prioriteringar för att skapa en helhetssyn och effektivitet vad gäller integration. Dessa är bemötande, utbildning, anställning, boende samt tillgång till offentliga tjänster. I verktygslådan presenteras förslag på hur man på bästa sätt kan arbeta med prioriteringarna genom att använda sig av rätt EU-fonder. Ett exempel är hur man kan kombinera pengar från olika fonder för att göra utbildning mer inkluderande. Vid lanseringen av verktygslådan underströk Marianne Thyssen, EU:s sysselsättningskommissionär, att den optimala användningen av rätt EU-fond spelar en viktig roll för att stödja integrationen av människor med migrantbakgrund.

Verktygslådan för utnyttjande av EU-fonder för migranter finns här.