Socialfonden har öppnat en transnationell utlysning | Region Värmland

Socialfonden har öppnat en transnationell utlysning

[NYHET] Den 22 januari öppnade Europeiska Socialfonden (ESF) en transnationell utlysning  gällande programområde 2.3 ”Öka övergångarna till arbete”. Utlysningen stänger den 11 maj. 

Inom ramen för det transnationella samarbetet är det möjligt att implementera projekt, finansierade av ESF, med partners från flera EU-länder. Syftet med de transnationella utlysningarna är att utveckla och förbättra metoder, system och policies på relevanta politikområden tillsammans med partners från hela Europa. För transnationella utlysningar är hela Sverige ett programområde. 
 
Utlysningen finansierar projekt som faller inom ramen för programområde 2.3 ”Öka övergångarna till arbete” och projekten ska fokusera på något av fyra områden:
– social ekonomi
– inklusion
– ungdomsarbetslöshet
– migranter.
 
För Sverige kommer även prioritet att ges till projekt som adresserar Östersjöstrategin samt social innovation. 
 
För att ett projekt ska bli godkänt behöver man minst en partner från ett annat EU-medlemsland, men helst ska man ha partners från minst två länder. Den totala budgeten för utlysningen är 50 miljoner kronor och deadline att ansöka är 11 maj. 
 
Den 22-23 mars anordnar ESF en partnersöks-konferens i Warszawa, för att underlätta för intresserade organisationer att hitta partners. Sista dag att anmäla sitt intresse att delta i konferensen är 15 februari. 
 
För mer information om ESF:s transnationella utlysning, se här
För mer information om hur transnationellt samarbete inom Socialfonden fungerar, se här