Förslag på revidering av dricksvattendirektivet | Region Värmland

Förslag på revidering av dricksvattendirektivet

[NYHET] EU-kommissionen föreslår en revidering av dricksvattendirektivet. Syftet är att öka dricksvattenkvaliteten, öka tillgången till dricksvatten samt bistå med bättre information till allmänheten.

Dricksvattendirektivet från 1998 avser tillgången till rent vatten för mänsklig konsumtion. I Kommissionens arbetsprogram för 2017 ingick det en översyn av direktivet, vilket var ett direkt svar på medborgarinitiativet ”right2water” som samlade över 1,6 miljoner underskrifter. Rätten att få tillgång till väsentliga tjänster, såsom vatten, var senare en av de principer som antogs som en del av den europeiska pelaren för sociala rättigheter vid EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Den största delen av befolkningen i EU har redan en god tillgång till dricksvatten av en hög kvalitet. Förändringen av direktivet ämnar till att garantera att vatten för mänsklig konsumtion kan konsumeras säkert. Det ska bl.a. ske genom att nya ämnen läggs till i förteckningen över kriterier för vattenkvalitet, och genom det försäkra konsumenterna om en vattenkvalitet baserad på de senaste vetenskapliga rönen. Dessutom ska medlemsstaterna förbättra tillgången till vatten för alla, och speciellt för marginaliserade grupper. Det ska ske genom ökad tillgång till vatten på offentliga platser och vid offentliga byggnader. Kommissionen vill även att det ska bli enklare att finna information om dricksvattnet i sitt bostadsområde. Här fyller den information man kan få online en stor roll. 

Genom mer kunskap och information om dricksvattnet är tanken att förtroendet för kranvatten ska öka och på så vis ska man kunna minska konsumtionen av vatten i plastflaska.  Eftersom plastflaskor är en av de vanligaste engångsföremålen man hittar på stränder i Europa, är det en viktig del i den plaststrategi som EU antog den 16 januari att minska förbrukningen av plastflaskor. Andra viktiga effekter av ett bättre förvaltande av dricksvatten är att man kan undvika vattenförluster och minska koldioxidavtrycket. Därmed är revideringen även en del i arbetet med att uppnå 2030-målen för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Läs mer om förslaget här.