EU-kommissionen har lagt fram ett diskussionsunderlag för den framtida budgeten | Region Värmland

EU-kommissionen har lagt fram ett diskussionsunderlag för den framtida budgeten

[NYHET] Diskussionsunderlaget berör olika riktningar som budgeten för perioden 2021-2027 kan ta. Kommissionen målar bl.a. upp tre scenarier för sammanhållningspolitiken.

I dag utgör budgeten ca 1% av EU:s totala bruttonationalinkomst (BNI). Det är en liten budget, som kan jämföras med att varje medborgare kan dra nytta av den för mindre än priset för en kopp kaffe per dag. I och med att Storbritannien lämnar EU försvinner dock en stor finansieringskälla. Det gör att det blir extra viktigt att undersöka hur man kan göra besparingar och prioritera rätt. Kommissionen trycker på att EU:s ledare nu har en möjlighet att enas om en budget som förenar, och som bidrar till en starkare och mer demokratisk union.

Kommissionen menar att investeringarna i nästa budget bör bidra till ett europeiskt mervärde. Man önskar att debatten kring vilka som är nettobetalare respektive nettomottagare minskar, och debatten istället fokuserar på vad som EU bidrar med. I linje med Romfördraget är tanken att budgeten ska främja ett säkert Europa, som är välmående, hållbart och socialt och som är starkt på den globala arenan.

I diskussionsunderlaget som presenterades den 14 februari målar Kommissionen upp olika prioriteringar och vägar som politiken kan gå, och som i sin tur kommer avgöra storleken på de olika budgetposterna. Säkerhet och försvar framhålls som ett område det behövs satsas mer på, samtidigt som Kommissionen bl.a. pekar på vikten av klimat och miljö, den sociala aspekten och digitalisering. Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) framställs fortfarande som central. Finansieringen förväntas dock minska, eller alternativt stanna på dagens nivå. CAP bör dessutom i större utsträckning gynna små- och medelstora företag och lantbrukare samt investera i ett hållbarare jordbruk.  

Vad gäller sammanhållningspolitiken målar Kommissionen upp tre potentiella scenarion. Det första scenariot är att sammanhållningspolitiken ligger kvar på dagens nivå av utgifter, men att man i större utsträckning riktar åtgärderna. Det skulle då ligga ett större fokus på investeringar inom områden som innovation, industriell omvandling samt ren energi m.m.  De andra två scenarierna innebär en minskning av budgetposten så att vissa länder (däribland Sverige) och regioner inte längre skulle ha möjlighet att ta del av pengarna. Vad gäller forskningsprogrammet Horisont 2020 understryks det att mer pengar behövs för att EU ska nå sina mål och kunna vara ledande inom forskning och innovation.

Nästa steg är att det kommer att hållas ett informellt toppmöte den 23 februari där diskussionsunderlaget som presenterades 14 februari kommer att vara i fokus. Kommissionens förslag på budgetramen för 2021-2027 väntas att läggas fram i början av maj.

Läs pressmeddelandet här. 

Läs diskussionsunderlaget här.