Mentala gränshinder mellan Sverige och Norge | Region Värmland

Mentala gränshinder mellan Sverige och Norge

[NYHET] På uppdrag av Interreg-projektet Gränsmöjligheter har en studie kring mentala gränshinder mellan Norge och Sverige tagits fram. Totalt identifieras sex hinder för människor och företag att röra sig mellan länderna. 

Fokus för rapporten är mentala gränshinder, som definieras som hinder som vidmakthålls i vardagen och som hejdar människor och företag att röra sig mellan länder och regioner. Dessa behöver inte vara kopplade till hinder av formell karaktär, såsom juridiska eller ekonomiska hinder. Mentala gränshinder kan handla om hur de flesta människor naturligt drar sig till den nationella arenan, eftersom det är där utbildningen ges, där man har sitt kulturförbund och ofta även sitt sociala nätverk med mera. 

Studien trycker på att många stannar i sin bekvämlighetszon och att man har en bild av ”de andra” som bygger på en stereotypisk bild av människorna från det andra landet. Det kan även finnas en uppfattning om formella gränshinder, men enligt rapporten påverkar företagens inställning till dessa hinder hur stor effekten blir. Slutligen kan det finnas skillnader i affärskulturen mellan de olika länderna.

Avslutningsvis presenteras 23 rekommendationer kring hur man bättre kan arbeta mot mentala gränshinder. Företag behöver i större utsträckning nätverka med varandra. Ett förslag som lyfts är en gränsöverskridande datingsajt där företag kan ange om de söker kunder eller uppdrag med mera. Information framhålls som något mycket centralt. Studien pekar på att man genom en nyhetstjänst med information om företag och näringslivet på andra sidan gränsen kan öka kunskapen och känslan av närheten till det andra landet.

Rapporten togs fram på uppdrag av Interreg-projektet ”Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen”. Länsstyrelsen i Värmland och Hedmarks Fylkeskommune är projektägare. Studien, som bygger på 63 intervjuer med företag och organisationer, utarbetades av Øresundsinstituttet tillsammans med Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Lunds universitet.

Läs mer om Interreg- projektet här.

Läs rapporten här.