Bioekonomiriksdag tar greppet om Sveriges framtid | Region Värmland

Bioekonomiriksdag tar greppet om Sveriges framtid

[PRESSINBJUDAN] Bioekonomin är det största tillväxtområdet idag och kommer få stor betydelse för samhällsutvecklingen. Den spelar även en mycket viktig roll för att Sverige ska nå uppställda klimatmål. Årets Bioekonomiriksdag i Karlstad 21–22 mars har en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen.

Bioekonomin växer snabbt i Sverige och vi har stora möjligheter att bli en ledande nation. Men det kräver handling nationellt, regionalt och lokalt. Årets Bioekonomiriksdag blir en arena för erfarenhetsutbyte. En plattform för att forma gemensamma strategier och peka ut de förutsättningar som krävs och behöver politiskt stöd.

Det blir en mix av föreläsningar, debatter och modererade samtal mellan sakkunniga från näringslivet och politiken. Där nyckelpersoner och beslutsfattare från både Sverige och Norge möts. Sven-Erik Bucht, Nina Ekelund, Fredrick Federley, Lena Ek, Morten Kristiansen, Maria Wetterstrand, Per Lyrvall och många fler är på plats.

Media är varmt välkomna! Hör gärna av dig i förväg om din redaktion är intresserad så kan vi hjälpa till med kontakter.  

Tid: onsdag-torsdag, 21-22 mars. Tiderna finns i programmet. 

Plats: Karlstad CCC 

Kontakt: Sven-Erik Selinder, kommunikatör på Region Värmland, 054-701 10 56, sven-erik.selinder@regionvarmland.se

 

PROGRAM

Onsdag 21 mars

9.00 Registrering och fika

10.00 Välkommen

 • Invigningstal Stina Höök
 • Välkommen Maria Hollander och Mattias Goldmann

10.25 Utblick
I detta första block tar vi temperaturen på bioekonomin världen runt. Vi ställer oss frågan varför ska vi satsa på bioekonomi och kan denna ekonomi ersätta vår fossila ekonomi på allvar? Vilka effekter kan detta få för samhällsekonomin och hållbar utveckling? Biomassa kan användas till att ersätta i stort sett alla fossila produkter och lite till, men hur ser fördelningen ut i världen och kan detta skapa nya konflikter om råvara?

 • ”Svensk bioekonomi i ett globalt sammanhang” Staffan Laestadius
 • ”Stora Ensos roll i den växande bioekonomin” Per Lyrvall

11.10 Möjliggöra bioekonomin nationellt
Vad kan vi göra på nationell nivå? Åtgärder, verktyg.

 • ”Skogen och bioekonomin – en vattendelare vi måste lösa?” Fredrick Federley
 • ”Hur kan vi möjliggöra bioekonomin nationellt?” Mattias Goldmann leder en paneldiskussion för att försöka ta reda på vilka insatser som skulle ha störst inverkan på utvecklingen mot en bioekonomi. Medverkande i diskussionen är Fredrick Federley, Staffan Laestadius, Per Lyrvall, Tomas Nord, Fredrik Rosén och Carina Håkansson.

12.20 Lunch med utställning

13.20 Realisera bioekonomin lokalt och regionalt
För att arbeta med bioekonomi krävs strategier som visar vägen både regionalt som lokalt. Hur kan både politiken och det offentliga rummet bana väg för ett positivt entreprenörskapsklimat med bioekonomi som avsändare för att skapa ”gröna” vinster?

 • ”Mjöstornet” Morten Kristiansen
 • ”Regionala strategier för ökad användning av trä i bygget” Erik Lagethon
 • ”Regionala bioekonomisk tillväxt genom samverkan och analys” Magnus Matisonsoch Rickard Hammarberg
 • ”Hur stärker vi entreprenörskapet inom bioekonomin?” Panelsamtal med Mattias Goldmann som samtalsledare samt Eirik BøeStina HöökMagnus Rehn, Gisle Andresen och Carl Romlin

14.40 Paus med utställning

15.10 Kompetensförsörjning
Att lyckas med kompetensförsörjningen är avgörande för omställningen till bioekonomi. Dels måste vi anpassa utbildningssystemet då nya kunskaper kommer att behövas, men det är också akut redan idag att lösa företagens befintliga behov av kompetens. I skenet av den pågående urbaniseringen och tomma utbildningsplatser på yrkesutbildningarna måste vi kraftsamla – men hur?

 • ”Hållbar akademisk kompetens för omställningen till en bioekonomi?” Magnus Lestelius
 • ”Kompetensbehov för att industrialisera bioraffinaderiet” Martin Kihlman
 • ”Människan i digitaliseringen, samarbete genom Teknikcollege för att skapa mervärde (åt såväl företag som elev och skola)” Boo Rundquist och Mia Bernhardsen
 • ”Metoder för icke-diskriminerande rekrytering” Armina Etminan
 • ”Vilka åtgärder behövs för att möta nya och befintliga kompetensbehov inom bioekonomin?” Panelsamtal med Magnus Lestelius, Martin Kihlman, Boo Rundquist, Mia Bernhardsen, Armina Etminan och Carina Håkansson

19.00 Forskarvernissage och middag
Middagsbjudning med underhållning och en utställning av konstverk (öppnas i nytt fönster)som skapats i samarbete mellan forskare på Karlstads universitet och professionella formgivare. Dessutom utdelning av Paper Province Award (öppnas i nytt fönster).

Torsdag 22 mars

9.00 Sammanfattning av gårdagen

9.10 Drivhusets idésprint
Tre lag av studenter briefas om ett problem som de ska lösa under dagen. 

9.25 Affärsutveckling och politik
Bioekonomin innehåller många nya affärsmöjligheter. Hur kan vi locka ännu fler entreprenörer och investerare till en biobaserad ekonomi? Här får vi höra några intressanta föredrag från näringslivet både inom den traditionella skogliga bioekonomin men också angränsande företag som nu letar efter nya hållbara affärer. Här finns företag som vill gå före i klimatomställningen. Företag som vill uppnå ett lönsamt näringsliv i Sverige, Europa och världen som tar miljö- och klimatfrågorna på allvar.

 • ”Framtiden finns i skogen”Lena Ek
 • ”Hur ställer Sverige om till en bioekonomi?”Sven-Erik Bucht
 • ”Att minska klimatpåverkan ger nya affärer”Nina Ekelund
 • Parallella föreläsningar – ”Bioekonomiska investeringar”
  • ”Vi bygger för en hållbar framtid” Anita Sjölander
  • ”Stora Enso investerar i framtidens byggmaterial”Pär Larsson
  • ”450 år av hållbar utveckling – Rottneros för en hållbar framtid”Anders Gustafson
  • ”Norden som världsledande bioflygbränsleregion”Maria Fiskerud
 • ”Svanemerket” Bjørn Olav Aarø Strandli

11.50 Lunch med utställning

12.50 Drivhusets idésprint
Studenterna presenterar sina lösningar

13.05 Vägen framåt
Under två dagar har bioekonomiområdet diskuterats och genom olika strategier visat att detta är ett framgångskoncept för både ekonomisk men också klimatsmart tillväxt. Diskussionen har gått från ett internationellt perspektiv till ett lokalt där kloka strategier lyfts fram för varför vi bör fortsätta se bioekonomi som vår framtida största näring.

 • Inspirationsföreläsning Maria Wetterstrand
 • Sammanfattning Mattias Goldmann

13.55 Avslutningstal Tomas Riste

14.05 Fika med utställning

 

TALARE

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister        

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet          

Fredrick Federley, europaparlamentariker    

Lena Ek, orförande Södra

Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna                       

Mattias Goldmann, VD tankesmedjan Fores  

Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso              

Stina Höök, Regionråd Region Värmland

Boo Rundquist, projektledare Uddeholms AB

Magnus Lestelius, professor Karlstad universitet

Mia Bernhardsen, tf VD Teknikcollege riksorganisation

Staffan Laestadius, professor emeritus KTH

Fredrik Rosén, vice president RISE

Armina Etminan, utbildningsansvarig Make Equal

Magnus Matisons, projektledare bioekonomi Biofuel Region

Rickard Hammarberg, consultant, economist WSP

Tomas Nord, projektledare Bioinnovation

Martin Kihlman, process engineer Pöyry

Maria Hollander, VD Paper Province

Eirik Bøe, statssekreterare Akerhus Venstre

Erik Lagethon, rådgivare Oppland fylkeskommune

Bjørn Olav Aarø Strandli, marknadsrådgivare Svanemerket

Pär Larsson, platschef Stora Enso Gruvöns sågverk

Anita Sjölander, produktionsdirektör Nordic Paper

Maria Fiskerud, projektledare RISE

Magnus Rehn, business coach Sting

Anders Gustafson, platschef Rottneros bruk

Morten Kristiansen, koncernchef Moelven

Carl Romlin, Drinor

Maria Wetterstrand, VD Milton Purpose

Tomas Riste, regionråd Region Värmland