Ny EU-myndighet | Region Värmland

Ny EU-myndighet

[NYHET] Den 13 mars 2018 lade EU-kommissionen fram ett lagförslag om att inrätta en europeisk arbetsmyndighet. Myndigheten ska bl.a. tillgå med information kring medborgares rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden samt underlätta för samarbete mellan medlemsstater.

Förslaget om att inrätta en europeisk arbetsmyndighet (ELA) lyftes redan av Jean-Claude Juncker i hans State of the European Union i september 2017 och kom sedan att inkluderas i den sociala pelaren som antogs i november samma år. Bakgrunden är att över 17 miljoner européer lever eller arbetar i en annan medlemsstat. Med varierande arbets- och levnadsvillkor inom unionen menar Kommissionen att det finns ett behov för ökat samarbete och konvergens. 

Syftet med arbetsmyndigheten är att tillgå med information till individer och arbetsgivare kring deras rättigheter och skyldigheter, stötta samarbetet mellan EU:s medlemsstater bl.a.  vad gäller verkställande av EU-lagstiftning samt medla och underlätta för lösningar vid dispyter på arbetsmarknaden. ELA ämnar tillförse nationella myndigheter med operationell och teknisk support för att utbyta information och utveckla dagliga rutiner för samarbete. Dessutom ska den bl.a. arbeta med andra EU-myndigheter för att ta del av deras expertkunskap.  

Myndigheten, med en budget på ca 50 miljoner euro, kommer att ha runt 140 anställda och styras av representanter från varje EU-land samt från Kommissionen. En intressegrupp, bestående av sociala partners från EU, kommer att fungera som expertis och fylla en rådgivande roll. Platsen för myndigheten har ännu inte bestämts, men den förväntas vara igång 2019 och fullt operationell 2023.  

Läs mer om myndigheten här.

Läs Kommissionens svar på frågor här.