Regionstyrelsen i korthet 2018-03-21 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 2018-03-21

[PRESSMEDDELANDE] Vid sitt sammanträde 21 mars beviljade regionstyrelsen medel till flera projekt, från tillgänglig turism till affärsutveckling.

Överenskommelser med regionala kulturverksamheter

Region Värmland har överenskommelser med de regionala kulturverksamheter som får statsstöd och dessa fungerar som en grund för samtalen om inriktning, finansiering och åtagande i förhållande till Värmland kulturplan. Vid mötet beslutade regionstyrelsen att förnya avtalen med Föreningen Värmlandsarkiv, Föreningsarkivet i Värmland och Riksteatern Värmland.

Medel till projektet ”Tillgänglig besöksnäring i Värmland”

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 1,8 miljoner kronor till projektet ” Tillgänglig besöksnäring i Värmland”. Syftet med projektet är att förbättra de fysiska och psykiska villkoren för personer med funktionsvariation att ta del av besöksnäringen i Värmland.

Medel till projektet ”Kultur- och naturturism i Bergslagens industrihistoriska och Värmlands kulturarv”

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 900 000 kronor till projektet ”Kultur- och naturturism i Bergslagens industrihistoriska och Värmlands kulturarv”. Projektet syftar till att utveckla Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs befintliga kulturarv och kulturmiljöer för att skapa attraktiva platser i hela länet där man kan besöka, bo och leva. Region Värmlands del motsvarar nio procent av projektets totala finansiering.

Medel till projektet ”Music ecosystems – MECO”

Regionstyrelsen beviljade fyra miljoner kronor till Karlstads universitet för projektet ”Music ecosystems – MECO”. Projektets mål är bland annat att utveckla ett aktivt musikliv i Värmland och det norska grannfylket Hedmark och att utveckla musikaktörers tjänster genom forskningsbaserad tjänsteinnovation.

Medel till projektet ecoINSIDE2

Regionstyrelsen beviljade två miljoner kronor till Arvika kommun för projektet ecoINSIDE2. Projektets övergripande mål är att inre Skandinavien ska vara ledande inom miljödriven affärsutveckling framför allt inom områdena solenergi, energisystem och hållbart byggande. Region Värmlands del motsvarar 20 procent av projektets totala finansiering.

Medel till projektet ”Specialiserat innovations och automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag”

Regionstyrelsen beviljade tre miljoner till IUC/Stål och Verkstad för projektet ”Specialiserat innovations och automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag”. Projektet ska bland annat stödja mindre metallinriktade verkstadsföretag med produktionsförbättringar.

Medel till Karlstad Lean Factory genomförandeprojekt

Regionstyrelsen beviljade 1,1 miljoner kronor till Karlstads universitet för Karlstad Lean Factory genomförandeprojekt. Projektets långsiktiga mål är att skapa en organisationskultur som kännetecknas av självlärande och innovationsbenägenhet främst bland regionens tillverkande företag men även bland andra organisationer.

Medel till projektet Kooperativa lösningar för smart tillväxt

Regionstyrelsen beviljade 1,7 miljoner kronor till Värmlandskooperativen för projektet Kooperativa lösningar för smart tillväxt. Projektets syfte är att fortsätta utveckla och implementera innovativa affärsmodeller och skapa arenor för att sprida dessa.

Medel till projektet Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity

Regionstyrelsen beviljade fem miljoner kronor till Paper Province för projektet Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity. Projektets övergripande mål är att förkorta tiden från idé till marknad för ligninprodukter samt skapa en nod för utveckling av lignin i nya koldioxidsmarta lösningar.

Medel till VM-rally över gränsen

Regionstyrelsen beviljade 2,4 miljoner till projektet VM-rally över gränsen. Projektets mål är bland annat att skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt event och sörja för att kringnäringen kan utveckla långsiktiga affärsmodeller gentemot eventet, och skapa förutsättningar för att det treåriga kontraktet för Rally VM kan förlängas i konkurrens med andra regioner.

Arvoden och ersättningar till styrelsen för Wermland Opera

Regionstyrelsen beslutade att ordförande i styrelsen för Wermland Opera under åren 2019–2022 årligen ska ersättas med 100 procent av det jämförelsetal för arvoden som kommer att gälla inom den nya regionen som bildas 1 januari 2019. För 2018 är den summan 61 743 kronor. Vice ordförande ska ersättas med hälften av detta jämförelsetal per år. För resten av styrelsen gäller det regelverk för arvoden och ersättningar för förtroendevalda som kommer att gälla inom den nya regionen.

 

Kontakt

Tomas Riste (S)
ordförande regionstyrelsen
054-701 10 11