Regeringen prioriterar sträckan Oslo-Stockholm | Region Värmland

Regeringen prioriterar sträckan Oslo-Stockholm

[NYHET] Regeringen ställer sig positiv till att inkludera sträckan Oslo–Stockholm via Örebro i det transportnätverk som räknas som särskilt prioriterat mellan Skandinavien och Medelhavet.

Kommissionen arbetar för tillfället med en revidering av de så kallade stomnätskorridorerna som en del av arbetet med nästa långtidsbudget för 2021-2027. Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) finansierar infrastruktur inom det transeuropeiska transportnätet (TENT-T), och definierar även vilka sträckor som utgörs av stomnätskorridor. Dessa sträckor är högst prioriterade eftersom de är viktiga för ett effektivt och sammanlänkat Europa samt för att uppnå målen i utbyggnaden av TEN-T.

Den 21 mars 2018 presenterade den svenska regeringen att de, i deras förslag till Kommissionen, kommer trycka på att stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet ska förlängas och försätta från Stockholm till Oslo, via Örebro, samt även gå från Stockholm till Haparanda. Om förslaget godkänns av Kommissionen kommer Sverige i ett senare skede ha möjlighet att söka pengar från CEF-fonden.

Det här är en stor seger bl.a. för Region Värmland som länge har arbetat för att Oslo-Stockholm ska bli en prioriterad sträcka. Bolaget Oslo-Stockholm 2.55, som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad samt Örebro kommun, arbetar för att skynda på tågutbyggnaden på sträckan. Bolaget har tryckt på regeringen om vikten av goda förbindelser mellan de två huvudstäderna, och hur det kan främja en hållbar utveckling och affärsmässigt utbyte mellan länderna.

* På bilden syns stomnätskorridorerna med en svart ring runt Oslo- Stockholm som eventuellt kommer att bli prioriterad i framtiden.

* Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) har som mål att få ett fungerande, unionsomfattande och multimodalt stomnät i Europa. TEN-T utgörs av nivåerna det övergripande nätet, stomnätet samt stomnätskorridorer.

Läs pressmeddelande från regeringen här.

Läs pressmeddelande från Oslo-Stockholm 2.55 här.  

Läs praktikrapport om TEN-T här.