Ny utlysning för stärkt kompetensförsörjning | Region Värmland

Ny utlysning för stärkt kompetensförsörjning

[NYHET] Tillväxtverket har lanserat en ny utlysning om enklare vägar till jobb 2.0. Utlysningen ger aktörer inom både privat och offentlig sektor möjlighet att söka om finansiering för att tillgodose kompetens genom att anställa eller hyra in personer som inte arbetat under en längre tid.  

Utlysningen syftar till att ge nyanlända och andra personer som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att komma in i arbete. Genom att underlätta för rekrytering och matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare ska utlysningen stärka kompetensförsörjningen och därmed öka sysselsättningen. Vilken typ av aktivitet som kan finansieras varierar beroende på om den riktar in sig på företag eller individer, men det kan exempelvis handla om utbildningsinsatser som är anpassade för specifika företag, att stärka den individuella valideringen samt att utreda kompetensbehov m.m.

Behöriga sökande är juridiska personer såsom organisationer/föreningar, företag inom exempelvis bemanning, omställning och utbildning samt aktörer inom offentlig sektor. Utlysningen är öppen som längst till den 3 juni 2018, och beslut om kandidater fattas löpande. Totalt förväntas 80 miljoner kronor fördelas till olika projekt, men fler möjligheter kommer komma senare i år och nästa år. Maximalt delfinansierar Tillväxtverket 70% av kostnaderna för projektet.

Läs mer om utlysningen här.