Värmland i fokus på Forum för Bioekonomi | Region Värmland

Värmland i fokus på Forum för Bioekonomi

[NYHET] Årets upplaga av Skogsindustriernas Forum för Bioekonomi blev en mycket lyckad konferens. Över 400 aktörer inom politik, näringsliv och akademi mötte upp. Perspektivet skiftade från globalt till europeiskt, till nationellt, till regionalt – och här fick arbetet inom Region Värmland stort utrymme.

Dagen bjöd på många intressanta samtal om bioekonomins möjligheter och utmaningar. Thais Linhares Juvenal från FAO, inledde med att berömma Sverige för vårt världsledande, hållbara skogsbruk. Hon pekade på hur vi kan leda den globala omställningen till ett hållbart samhälle.

Det är i regionerna det händer

Från världen och Europa gick sedan färden ner på regional nivå för ”det är i regionerna det händer”. Det berättade Lars Christensen och Anders Olsson på Region Värmland och Maria Hollander, Paper Province. Tillsammans gav de en bild av hur Värmland genom specialisering på skoglig bioekonomi, idag är en ledande region inom området. Något som Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall styrkte när han berättade om sitt företags miljardinvesteringar i regionen.

Vikten av samarbete, nationellt mellan regioner och över gränserna, var ett återkommande ämne. Även här fick Värmland beröm för bland annat initiativet till Interregprojektet ”The Bioeconomy Region” där regionen samarbetar med Dalarna och fyra fylkeskommuner i Norge.

Skogen har aldrig varit viktigare

Efter att Hans Majestät Konungen delat ut ett antal priser till personer som på olika sätt bidrar till en mer hållbar omställning, var det plats för politiken. Äganderätten och förhållandet mellan rätten till avverkning och skyddet av skyddsvärda biotoper diskuterades flitigt. Politisk samstämmighet verkar det dock vara i frågan om den skogliga bioekonomins betydelse för att klara klimatmål och vikten av tydliga, långsiktiga spelregler.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg fick sista ordet och sammanfattade dagen. ”Skogen har aldrig varit viktigare än i dag för svensk ekonomi. Den står för en fjärdedel av industrins totala investeringar och är landets största exportsektor. Ni förtjänar långsiktiga spelregler”, avslutade han årets Forum för Bioekonomi.