Bok till alla bebisar | Region Värmland

Bok till alla bebisar

[PRESSMEDDELANDE] Alla nyfödda barn i Värmland kommer att få en bok under sitt första levnadsår, i samband med att barnsjuksköterskorna gör hembesök. Syftet är att stimulera barnens språkutveckling.

Barnavårdscentralerna börjar nu under våren med hembesök hos alla familjer med bebisar som är 8 månader. I samband med det tar de även upp barns språkutveckling och har med sig en noga utvald bok från biblioteket.

Det här är en av flera satsningar som görs av ett nystartat nätverk, med fokus på små barns språkutveckling. I nätverket ingår bibliotekarier, sjuksköterskor på barnavårdscentralerna och logopeder. Region Värmland ansökte, tillsammans med barnhälsovården, hos Kulturrådet och Värmland beviljades 50 000 kronor till bland annat gemensam fortbildning av personal.

För mer information om satsningen och kontakt med berörd personal, hör av dig till:

Annica Arvidsson, biblioteksutvecklare på Region Värmland, annica.arvidsson@regionvarmland.se, 073-0497980. Nås säkrast 26/5.

Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare barnhälsovården, cristina.gilla@liv.se, 070-3354546. Nås säkrast 26/5 kl. 14-16.

Astrid Ekeberg, BHV-sjuksköterska, BVC/ familjecentralen Filipstad, 0590 – 18804. Kontaktas så fort som möjligt vid intresse, om ni t.ex. vill följa med på något hembesök.