Tyck till om Europas framtid | Region Värmland

Tyck till om Europas framtid

[NYHET] EU-kommissionen har lanserat ett samråd, där EU-medborgare har möjlighet att tycka till om Europas framtid. Det är möjligt att redan nu svara på samrådet, som kommer vara öppet fram till den 9 maj 2019.

På Europadagen den 9 maj lanserade Kommissionen ett unikt samråd om Europas framtid. Initiativet utgör en del av en större diskussion på temat som presenterades i Kommissionens vitpapper i mars 2017 och kommer att pågå parallellt med att medborgardialoger hålls runt omkring i EU. Medborgardialogerna, som initierades av Frankrikes president Emmanuel Macron, är en form av interaktiva offentliga dialoger.

Alla EU-medborgare har möjlighet att svara på samrådet som består av totalt 12 frågor, författade av 96 personer från 27 av EU:s medlemsstater. Frågorna berör bl.a. vilka områden som unionen bör fokusera på samt mer specifika frågor kring hur EU på bästa sätt kan arbeta med migration, miljö och utbildning m.m. Det är möjligt att redan idag svara på samrådet, som kommer att vara öppet fram till EU-toppmötet i Sibiu i Rumänien den 9 maj 2019. Vid det tillfället kommer Kommissionen även att lägga fram sin slutliga rapport på temat.

Svara på samrådet här.

Läs mer om samrådet här.

Läs Kommissionens vitpapper om Europas framtid här.