Uppföljning av Värmlandsstrategins 33 mål | Region Värmland

Uppföljning av Värmlandsstrategins 33 mål

[PRESSINBJUDAN] När Värmlandsstrategin antogs 2013 fick Värmland 33 mål att nå 2020. Vi befinner oss halvvägs och det är dags att göra en avstämning. Är Värmland på rätt väg?

Region Värmland genomförde en nollmätning av de 33 målen när Värmlandsstrategin antogs för att veta hur utgångsläget var. Nu när vi är lite drygt halvvägs genom perioden har Region Värmland genomfört en uppföljning och mätt målen på nytt. Rapporten visar att det har skett en rad förändringar sedan förra mätningen. Kopplat till målen finns även en analys av förändringarna och en prognos för den kommande utvecklingen.

Rapporten släpps vid en konferens 20 juni och efteråt hålls en pressträff där media får möjlighet att ställa frågor till politiker och sakkunniga. Det finns också möjlighet att delta i konferensen.

 

Välkomna!

 

Tid: 20 juni kl 16.30

Plats: Karlstad CCC, Sven-Ingvars-salen, plan 4

 

Kontakt

Odd Råberg

Tf kommunikationschef

070-686 80 93