Nya transnationella utlysningar inom AMIF | Region Värmland

Nya transnationella utlysningar inom AMIF

[NYHET] EU-kommissionen har öppnat fem utlysningar gällande transnationella projekt inom Asyl- och Migrationsfonden. Utlysningarna stänger den 31 januari 2019.

Inom ramen för Asyl- och Migrationsfonden (AMIF) har kommissionen nyligen öppnat fem utlysningar gällande transnationella projekt. Den totala budgeten för samtliga utlysningar är 16,2 miljoner euro. Sista ansökningsdatum är den 31 januari 2019.
 
Samtliga utlysningar fokuserar på integration av tredjelandsmedborgare. Utlysningarnas prioriterade områden presenteras nedan, tillsammans med dess föreslagna budget.

  1. Lokala och regionala nätverk för integration av tredjelandsmedborgare (€ 6 000 000)
  2. Laglig migration med tredjeländer (€ 6 000 000)
  3. Integration av tredjelandsmedborgare som är offer för människohandel (€ 2 500 000)
  4. Alternativa vårdsystem för minderåriga migranter, inklusive ensamkommande barn (€ 1 200 000)
  5. Dialog och engagemang med diasporamiljöer för att öka medvetenhet om människohandel, irreguljär migration och återvändande (€ 500 000)

 

Utlysningarna rör transnationella projekt och gällande de prioriterande områdena 1-2 krävs minst tre partners från tre medlemsländer. För de prioriterade områdena 3-5 krävs minst två partners från två medlemsländer.

Mer information om utlysningarna finns här.

Den detaljerade utlysningstexten finns här.