Sverige bäst i EU på att bekämpa klimatförändringar | Region Värmland

Sverige bäst i EU på att bekämpa klimatförändringar

[NYHET] En ny rapport från Climate Action Network Europe (CAN) visar på att Sverige är bäst i EU på att bekämpa klimatförändringarna.

I rapporten ”Off target – Ranking the EU countries´ ambition and progress in fighting climate change” pekas Sverige tillsammans med Portugal, Frankrike, Nederländerna och Luxembourg ut som föregångsländer gällande att ha ambitiöst satta klimatmål.

Trots att vissa länder pekas ut som föredömen anser CAN att inget medlemsland gör tillräckligt. Orsaken till detta är att inget land visat tillräckliga framsteg i att reducera sina koldioxidutsläpp för att nå upp till de gemensamma mål som sattes i Paris 2015. Första platsen på listan lämnas därför tom.

Det svenska målet, att reducera koldioxidutsläppen med 55% tills 2030 anses av CAN vara ambitiöst, men också i farozonen för att inte bli uppnått. Enligt rapporten är anledningen till detta den fortsatt höga energiförbrukningen per capita och avsaknaden av tillräckliga åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn.

I rapporten ger CAN tre rekommendationer till Sverige för att kunna nå upp till Parisavtalets mål. Det handlar om att minska energiproduktionen per capita, minska utsläppen från transportsektorn samt ett ökat fokus på klimatfrågor från de svenska partierna.

Läs hela rapporten här