Ny broschyr om intressanta projekt för Europas gemensamma kulturarv | Region Värmland

Ny broschyr om intressanta projekt för Europas gemensamma kulturarv

[NYHET] En ny broschyr från Generaldirektoratet för regional och urban utveckling (DG REGIO) visar goda exempel på EU-projekt gällande Europas gemensamma kulturarv. Flera projekt där svenska aktörer deltar finns med som exempel.

Den 31 augusti släppte DG REGIO broschyren ”Connecting Cultures, Connected Citizens” som består utav ett urval av spännande och intressanta Interreg-projekt inom kulturområdet som tilldelats European Year of Cultural Heritage 2018-stämpeln. Projekten anses av DG REGIO utgöra goda exempel på hur EU bland annat bättre kan skydda, bevara, förstärka, värdesätta och främja Europas gemensamma kulturarv.

I broschyren inkluderas sex Interreg-projekt med där svenska aktörer medverkar:

  • Liviheri (Gotland)
  • Development of UNESCO Natural and cultural assets (South Sweden och Småland)
  • Christa (Västsverige)
  • Cult-RInG (Västsverige)
  • Green Pilgrimage (Östra mellansverige)
  • Share (östra mellansverige)

Läs hela broschyren här