Slöjda med unga lyfts fram på konferens | Region Värmland

Slöjda med unga lyfts fram på konferens

[NYHET] Region Värmland kommer att delta i konferensen Fritid = slöjdtid i Varberg i september för att berätta om Region Värmlands utbildningsmodell Slöjda med unga.

Utbildningsmodellen är ett verktyg som Region Värmland har tagit fram så att fler unga ska få möjligheten att slöjda på fritiden. Modellen riktar sig till verksamheter som vill utveckla arbetet med hemslöjd för barn och unga i Värmland och utgångspunkten är att fokusera på de vuxna i ungdomarnas närhet och stärka dem inom skapande arbete och slöjd, så att de i sin tur kan överlåta kunskapen till ungdomarna.

Modellen innebär bland annat att man får låna en så kallad slöjdportfölj som innehåller material, verktyg och beskrivning av en slöjdteknik som personalen direkt kan använda med ungdomarna.

– Slöjd kan vara så mycket – allt från tillverkning till skapande. Men slöjd handlar också om identitet, kreativitet och hållbarhet. Att slöjda är ett sätt att lära sig använda sin kropp och sina sinnen för att lösa problem och förstå att man kan göra själv, säger Kajsa Stinnerbom, hemslöjdskonsulent, som kommer berätta om Slöjda med unga på konferensen.

Tillsammans med Kerstin Löfgren, som också kommer att delta i Varberg, hoppas hon att konferensen ska bidra till att information om modellen sedan sprids i andra regioner.

Fritid = slöjdtid är en konferens om slöjd på barns och ungas villkor, för yrkesverksamma som jobbar med barn och unga i såväl skolan som på fritiden, och hålls i Varberg den 6 september. Konferensen arrangeras av Kultur i Halland – Slöjd i samarbete med Nämnden för Hemslöjdsfrågor och Varbergs kommun.

Konferensen kommer även att livestreamas för den som inte har möjlighet att vara på plats.

Här hittar du mer information om Slöjda med unga