Erasmus+ generar europeiska mervärden | Region Värmland

Erasmus+ generar europeiska mervärden

[NYHET] EU-programmet Erasmus+, som på olika sätt främjar mobiliteten inom EU, skapar flera former av europeiska mervärden, slår Europeiska revisionsrätten fast i en ny rapport.

Erasmus+ är EU-programmet för utbildning, ungdom och idrott. I en ny rapport från Europeiska Revisionsrätten (ECA) utvärderas resultaten av programmet.

Rapporten släpptes den 6 september och har titeln ”Mobilitet inom Erasmus+: miljontals deltagare och mångfasetterat EU-mervärde, men resultatmätningen måste förbättras”. Rapporten visar att Erasmus+, som är ett välkänt och framgångsrikt EU-program, har en positiv inverkan på deltagarnas attityd till EU, visar rapporten.

Erasmus+ syftar till att ge studenter och anställda möjligheten att på olika sätt utbilda sig genom studier, träning, arbete eller arbeta som volontärer genom att åka utomlands. Målet är att ge människor möjlighet att öka sin kompetens och samtidigt utvecklas som person.

Vid den senaste beräkningen, som gjordes i början utav året, uppskattades antalet studenter och anställda som tagit möjligheten att höja sin kompetens i ett annat medlemsland till 2,3 miljoner. Utan Erasmus+ hade inte detta inte varit möjligt, slår rapporten fast.

Rapporten pekar också ut vissa brister i programmet. Till exempel borde indikatorerna som används för att mäta programmets resultat motsvara syftet med programmet på ett bättre sätt. Vidare anses tillämpnings- och rapporteringsprocesserna fortsatt vara komplexa, trots att vissa förenklingar har gjorts.

Läs hela rapporten här