Junckers sista "State of the Union" | Region Värmland

Junckers sista ”State of the Union”

[NYHET] EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll idag sitt sista tal angående tillståndet i EU under europaparlamentets session i Strasbourg. Betydelsen av att hålla samman EU och agera tillsammans, att få igenom långtidsbudgeten innan EU-valet, hur relationen mellan EU och Storbritannien bör se ut efter Brexit samt migrationen är exempel på ämnen som Juncker tog upp.

Idag var det dags för kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att hålla sitt årliga ”State of the Union”-tal. Eftersom Juncker har annonserat att han inte ställer upp för omval till posten som kommissionens ordförande, var det sista gången han höll talet, som i år löd under rubriken ”State of the Union 2018 – The Hour for European Sovereignty”.  

I talet betonade Juncker vikten av att hålla samman EU i en föränderlig omvärld och agera gemensamt för att möta framtida utmaningar som exempelvis klimathotet och terrorism. EU är världens största biståndsgivare och nu är det dags att EU också börjar agera som den globala aktör den är, enligt Juncker.

I talet betonade Juncker också vikten av att enas kring den nya långtidsbudgeten. För att ge unga människor möjligheten att åka utomlands och förbättra sina kompetenser via programmet Erasmus+, ge forskning och företagsamhet goda förutsättningar, öka EU:s försvarsanslag samt öka investeringarna i Afrika så menar Juncker att EU måste enas kring den nya budgeten snabbt.

Gällande Brexit efterfrågade Juncker ett starkt ledarskap från EU:s sida. Enligt Juncker ”är det beklagligt att Storbritannien valt att lämna unionen, men vi ber den brittiska regeringen att förstå att vi inte kan tillåta att ett medlemsland som väljer att lämna, har en lika privilegierad position som de som är kvar”. EU kan inte heller ta Storbritanniens sida när det gäller den kritiska frågan om gränsen till Irland. EU kommer alltid att visa lojalitet och solidaritet med Irland, enligt Juncker.  Juncker slog dock fast att Storbritannien kommer att förbli en nära allierad, som EU kommer att fortsätta samarbeta med politiskt, ekonomiskt och i säkerhetsfrågor.

Gällande migrationen menade Juncker att det behövs mer solidaritet mellan medlemsländerna för att återigen kunna upprätta Schengen-området. Enligt Juncker kräver detta långsiktiga lösningar gällande migrationen. Kommissionen föreslår därför bland annat en ökning med 10 000 gränsvakter innan 2020 samt att EU bör assistera medlemsländerna för att snabbare kunna utvisa flyktingar som fått avslag på sin asylansökan.

Juncker nämnde också situationen med en växande intensiv nationalism inom unionen. Europeisk suveränitet och nationell suveränitet står inte i motsats till varandra, utan delad suveränitet när och på de områden som det behövs gör varje medlemsstat starkare, enligt Juncker.

Se eller läs hela Junckers ”State of the Union”-tal här