Ny dom förväntas leda till ett mer transparent EU | Region Värmland

Ny dom förväntas leda till ett mer transparent EU

[NYHET] Den 3 september avgjorde EU-domstolen den fyra år långa tvisten mellan EU-kommissionen och ClientEarth, en dom som förväntas leda till mer transparens.

Bakgrunden till domen är att den icke-vinstdrivande miljörättsorganisationen CilentEarthhar stämt EU-kommissionen för att de inte lämnat ut vissa dokument som ligger till grund för kommissionens förslag gällande miljölagstiftning.

De dokument som EU-kommissionen i fortsättningen behöver offentliggöra är de så kallade konsekvensbedömningarna (impact assessments), som görs inför initiativ som kan få stora effekter för ekonomin, samhället och miljön, exempelvis lagförslag, finansieringsprogram och internationella avtal. Konsekvensbedömningarna sammanfattas vanligtvis i en rapport, men nu måste även dokumenten som ligger till grund för rapporterna släppas.

Medan ClientEarth har hävdat att dokumenten bör betraktas som offentliga har EU-kommissionen menat att lagstiftningsprocessen kan försvåras om dokument offentliggörs innan ett lagförslag lagts fram.

Både ClientEarth och EU-kommissionen har hävdat att det är en legitimitetsfråga. ClientEarth menar det är ett legitimitetsproblem att EU-kommissionens förslag tas fram bakom stängda dörrar, medan EU-kommissionen hävdar att ökad transparens ökar risken för påtryckningar från tredje part.

EU-domstolen går på ClientEarths linje och slår fast att konsekvensbedömningarna är att betrakta som offentliga och bör därför inte undanhållas från medborgarna.

Läs mer om domen här